Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DIETETICS 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Diyetetik alanına giren konular üzerine İngilizce yapılan yayınları analiz edip değerlendirebilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kompleks cümle çevirileri,Kompleks cümle çevirileri,Karmaşık cümle analizi,Karmaşık cümle analizi,Cümle içindeki kısaltmalar,Cümle içindeki kısaltmalar,Cümle içindeki kısaltmalar,Paragraf çevirisi,Paragraf çevirisi,Paragraf çevirisi,Paragraf çevirisi,Paragraf çevirisi,Paragraf çevirisi,Paragraf çevirisi,Paragraf çevirisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Beslenme ve diyetetik alanında yazılmış uluslararası ingilizce makaleleri tarayıp, yorumlayabilmesi. 1, 14, 2, 3 A
2. Akademik arama motorları üzerinden kaynaklara ulaşabilmesi 1, 14, 2, 3 A
3. İngilizce dilinde mesleki terimleri öğrenip kullanabilmesi 1, 14, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kompleks cümle çevirileri Makale okunması
2 Kompleks cümle çevirileri Makale okunması
3 Karmaşık cümle analizi Makale okunması
4 Karmaşık cümle analizi Makale okunması
5 Cümle içindeki kısaltmalar Makale okunması
6 Cümle içindeki kısaltmalar Makale okunması
7 Cümle içindeki kısaltmalar Makale okunması
8 Paragraf çevirisi Makale okunması
9 Paragraf çevirisi Makale okunması
10 Paragraf çevirisi Makale okunması
11 Paragraf çevirisi Makale okunması
12 Paragraf çevirisi Makale okunması
13 Paragraf çevirisi Makale okunması
14 Paragraf çevirisi Makale okunması
15 Paragraf çevirisi Makale okunması
Kaynaklar
Ders notları
Diyetetik ile ilgili konularda yayınlanmış İngilizce kitap ve dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu