Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel demografik kavramları ve nüfustaki değişimleri incelemek, nüfusun sosyal ve ekonomik etkilerini tartışmak, nüfus ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Demografiye giriş, kavramlar ve yöntemler,Nüfus büyüklüğü, yoğunluğu ve dağılımı,Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı,Nüfusun medeni durum ve özürlülük yapısı,Nüfusun öğrenim durumu,Nüfusun ekonomik faaliyet bakımından durumu,Nüfus artışı ve nüfus politikaları,Doğurganlık ve doğurganlığı etkileyen faktörler,Ölümlülük ve ölümleri etkileyen faktörler,Evlenmeler ve boşanmalar,Anne ve Çocuk sağlığı,Göç ve Kentleşme,Nüfus, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,Türkiye’nin demografik dönüşümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Nüfus yapısının özelliklerini tartışabilecektir. 1, 12, 2 A
2. Nüfus yapısındaki değişimleri ve bunun sosyal ve ekonomik etkilerini tartışabilecektir. 1, 12 A
3. Nüfus ve sağlık arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir. 1, 12 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Demografiye giriş, kavramlar ve yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Nüfus büyüklüğü, yoğunluğu ve dağılımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Nüfusun medeni durum ve özürlülük yapısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Nüfusun öğrenim durumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Nüfusun ekonomik faaliyet bakımından durumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Nüfus artışı ve nüfus politikaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Doğurganlık ve doğurganlığı etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ölümlülük ve ölümleri etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Evlenmeler ve boşanmalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Anne ve Çocuk sağlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Göç ve Kentleşme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Nüfus, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Türkiye’nin demografik dönüşümü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
-Türkiye’nin Demografik Dönüşümü: 1968-2008; Prof. Dr. İsmet Koç ve ark. -Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma Raporu, 2008 -Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma Raporu, 2003 -Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma Raporu, 1998

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu