Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN KONTROLÜ VE MEVZUATI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Besinleri mevcut kontrol yöntemleri, mevzuat ve yasal düzenlemeler yönüyle değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin Kontrolü ve Gıda Mevzuatına Giriş,Günümüzde Besin Kontrolünün Önemi,Hukuki Olarak Besin Kontrolü ve Mevzuat,Besinlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ve yönetmelikler,Yönetmeliklerin İncelenmesi,Türk Gıda Kodeksi,Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi I,Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi II,Mevzuatta Besin Üretim ve Satış yerleri,Besinlerin üretimi, işlenmesi ve depolama aşamalarındaki yasal düzenlemeler,Besin Kirliği ve Besin Kirliliğine Neden Olan Maddeler,Gıda Ambalajlama ve Etiketleme İlkeleri,Gıda Katkı Maddeleri,Gıda Katkı Maddeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Besin kontrolünün ve mevzuatının önemini değerlendirebilmesi 1, 2, 3 A, C
2. Mevzuatta yer alan yasal düzenlemeleri yorumlayabilmesi 1, 2, 3 A, C
3. Besinlerin üretimi ve tüketimiyle ilgili düzenlemeleri açıklayabilmesi 1, 2, 3 A, C
4. Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları tartışabilmesi 1, 2, 3 A, C
5. Besin güvenliği yönünden mevzuatı değerlendirebilmesi 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin Kontrolü ve Gıda Mevzuatına Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Günümüzde Besin Kontrolünün Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Hukuki Olarak Besin Kontrolü ve Mevzuat Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Besinlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ve yönetmelikler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Yönetmeliklerin İncelenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Türk Gıda Kodeksi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Mevzuatta Besin Üretim ve Satış yerleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Besinlerin üretimi, işlenmesi ve depolama aşamalarındaki yasal düzenlemeler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Besin Kirliği ve Besin Kirliliğine Neden Olan Maddeler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Gıda Ambalajlama ve Etiketleme İlkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Gıda Katkı Maddeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Gıda Katkı Maddeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Altuğ Onoğur, T., Elmacı, Y., Demirağ, K. Gıda Kalite Sağlama. Sidas yayıncılık, İzmir, 2011. 2. Türk Gıda Kodeksi (http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat.aspx) 3. Elif Öztetik. Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi. Anadolu Üniversitesi Sahaf Yayınevi. 4. E.Kirchsteiger, T.Baumgartner. Global Food Legislation: An Overview. July 2014. ISBN: 978-3-527-33555-8.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 1 1
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu