Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere beslenme ile psikoloji arasındaki ilişkiyi anlatıp çeşitli yeme davranışlarının psikolojik neden ve sonuçlarını açıklamak
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme Psikolojisine Giriş,Tat algısı ve besin seçimi,Bebeklik çağında beslenme davranışının gelişimi,Yeme tercihlerinin psikolojik temelleri,Besin ögelerinin davranış üzerine etkileri,Duygusal açlık, iştah ve aşırı yemenin psikolojisi,Beden algısı, obezite ve zayıflık psikolojisi,Yeme bozuklukları ve düzensiz beslenme. Tedavi yöntemlerine genel bakış,Diyet endüstrisi,Tüketici davranışları ve tüketim psikolojisi,Oruç ve diyet psikolojisi,Toplu beslenme psikolojisi,Susuzluk ve sıvı alımının psikolojisi,Makale incelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Farklı yeme tercihlerini tartışabilmesi 1, 11, 2, 3 C
2. Duygudurumun yeme davranışına etkilerini değerlendirebilmesi 1, 11, 2, 3 C
3. Obezite ve zayıflığın psikolojik nedenlerini sorgulayabilmesi 1, 11, 2, 3 C
4. Anoreksiya, bulimiya, ortoreksiyayı tanımlayabilmesi 1, 11, 2, 3 C
5. Diyet endüstrisinin beslenme psikolojisine etkilerini açıklayabilmesi 1, 11, 2, 3 C
6. İbadet ve toplumsal etkinliklerin beslenme psikolojisi üzerine etkilerini anlatabilmesi 1, 11, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme Psikolojisine Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Tat algısı ve besin seçimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Bebeklik çağında beslenme davranışının gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Yeme tercihlerinin psikolojik temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Besin ögelerinin davranış üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Duygusal açlık, iştah ve aşırı yemenin psikolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Beden algısı, obezite ve zayıflık psikolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Yeme bozuklukları ve düzensiz beslenme. Tedavi yöntemlerine genel bakış Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Diyet endüstrisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Tüketici davranışları ve tüketim psikolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Oruç ve diyet psikolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Toplu beslenme psikolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Susuzluk ve sıvı alımının psikolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Makale incelemesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Power point sunum notları
1. The Psychology of Eating and Drinking. A. W. Logue. Brunner-Routledge. Taylor-Francis Books. 2004. 2. The Psychology of Eating From Healthy to Disordered Behavior. Wiley-Blackwell. 2010. 3. The Psychology of Food Choice. R. Shepherd and M. Raats. CABI. 2006. 4. The Nutritional Psychology of Childhood. Robert Drewett. Cambridge University Press. 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu