Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTİF UYGULAMASI 0+28 7 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri klinik diyetisyenlik, toplu beslenme diyetisyenliği, endüstri diyetisyenliği, sporcu diyetisyenliği ya da diğer meslek alanlarında uygulamalı olarak hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon, uygulama yerleri hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama ve uygulamanın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kliniklerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini uygulayabilmesi 12, 14, 18, 5, 6 C, F
2. Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini doğrultusunda menüler planlayabilmesi 12, 14, 18, 5, 6 C, F
3. Çocuk ve yetişkin hastalıklarında tıbbi beslenme tedavilerini uygulayabilmesi 12, 14, 18, 5, 6 C, F
4. Laboratuvar bulguları ve besin tüketimine göre hastanın diyetini planlayabilmesi 12, 14, 18, 5, 6 C, F
5. Sağlıklı ve hasta bireylere beslenme konusunda eğitim etkinlikleri yürütebilmesi 12, 14, 18, 5, 6 C, F
6. Besin hijyeni ve HACCP ilkelerini denetleyebilmesi 12, 14, 18, 5, 6 C, F
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon, uygulama yerleri hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması Uygulama yerleri hakkında araştırma yapılması
2 Uygulama Literatür tarama, Rapor çalışması
3 Uygulama Literatür tarama, Rapor çalışması
4 Uygulama Literatür tarama, Rapor çalışması
5 Uygulama Literatür tarama, Rapor çalışması
7 Uygulama ve uygulamanın değerlendirilmesi Rapor çalışması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 6 2 12
Rehberli Problem Çözme 6 32 192
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 5 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu