Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DÜNYA MUTFAĞI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dünya mutfaklarının özelliklerini, yöresel yemekleri ve sağlıkla ilişkisini değerlendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Yemek ve kültür,Yemek ve kültür II,Mutfağın tarihsel gelişimi,Mutfağın tarihsel gelişimi,Türk Mutfağının genel özellikleri ,Türk geleneksel besinleri ve sağlık etkileşimi,Güney Amerika kıtası mutfakları,Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu ve Batı Asya ülkeleri,Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Güney ve Kuzey Asya ülkeleri,Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu Avrupa,Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Diğer Avrupa ülkeleri,Kuzey Amerika kıtası mutfakları,Afrika kıtası mutfakları,İçecekler ve kültür; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Dünya mutfağına özgü yemekleri tanımlayabilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
2.Dünya mutfağına özgü yemeklerin hazırlanma ve pişirme şekillerini açıklayabilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
3. Mutfak araçlarını ve pişirme tekniklerini sınıflandırabilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
4. Özel kültürel günlerdeki Dünya mutfağına özgü yemekleri örneklendirebilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yemek ve kültür Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Yemek ve kültür II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Mutfağın tarihsel gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Mutfağın tarihsel gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Türk Mutfağının genel özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Türk geleneksel besinleri ve sağlık etkileşimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Güney Amerika kıtası mutfakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu ve Batı Asya ülkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Güney ve Kuzey Asya ülkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu Avrupa Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Diğer Avrupa ülkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Kuzey Amerika kıtası mutfakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Afrika kıtası mutfakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 İçecekler ve kültür Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları, Powerpoint sunum dosyaları.
1. Gilles Fumey, Dünya Mutfakları Atlası, NTV Yayınları, 2000, İstanbul 2. Dolales Freely, Türk Gezginler İçin Dünya Mutfağı, Çitlembik Yayınları, 2010 3. Yemek kültürü ile ilgili dergiler 4. Loftus, D. (2012). Around the World in 80 Dishes : Classic Recipes from the World's Favourite Chefs. Atlantic Books, New York. 5. Lang, Harvey, J. (2006). Larousse Gastronomique : World's Greatest Culinary Encyclopedia. Potter, Paris.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu