Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME EĞİTİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tüm yaş grubundaki sağlıklı ve hasta bireylerle beslenme konusunda iletişim kurabilme ve eğitim yapabilme becerilerini geliştirebilmesini, bu eğitimlerde farklı eğitim materyal ve yöntemi kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitimin Tanımı ve İlkeleri,Eğitim ve Öğretim Çeşitleri, Beslenme Rehberleri,İletişim,İletişim Engelleri,Eğitim Yöntemleri ,Eğitim Materyalleri,Eğitici Diyetisyenin Tanımı, Sorumlulukları ve Etik İlkerleri,Ağırlık Yönetiminde Beslenme Eğitimi ve Önemi,Toplu Beslenme Sistemlerinde Eğitim,Çocuklar ve Ebeveynlerde Beslenme Eğitimi ve Önemi,Ödev Sunumu,Ödev Sunumu,Ödev Sunumu,Ödev Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Eğitimin tanımını, prensiplerini, eğitim yollarını kavrayabilmesi 1, 10, 14, 15, 2, 21 A, C
2. Beslenme eğitimi konusunda hedef ve davranışları planlayabilmesi 1, 10, 14, 15, 2, 21 A, C
3. Eğitim yöntemlerini ve araç-gereçlerini kavrayarak, eğitim planı hazırlama ve sunum tekniklerini geliştirebilmesi 1, 10, 14, 15, 2, 21 A, C
4. Tüm yaş gruplarının beslenme özelliklerine uygun hususlar ve davranışlar konusunda eğitim planlama becerilerini geliştrebilmesi 1, 10, 14, 15, 2, 21 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitimin Tanımı ve İlkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Eğitim ve Öğretim Çeşitleri, Beslenme Rehberleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 İletişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 İletişim Engelleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Eğitim Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Eğitim Materyalleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Eğitici Diyetisyenin Tanımı, Sorumlulukları ve Etik İlkerleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Ağırlık Yönetiminde Beslenme Eğitimi ve Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Toplu Beslenme Sistemlerinde Eğitim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Çocuklar ve Ebeveynlerde Beslenme Eğitimi ve Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Ödev Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Ödev Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Ödev Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Ödev Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
1. Navaro L. (2005) Beni Duyuyor musun? İstanbul 2. Gable J.(2007) Counselling Skills for dietitians, second edition, Blackwell Publishing. 3. Contento IR.(2011), Nutrition Education, second edition,Jones and Bartlett Publishers.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu