Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramları, yöntemini ve bakış açısını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; “Kültür” kavramına giriş.,Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.,Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları,Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı,Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.,Kültür ve Ekoloji ilişkisi,Kültür ve Üretim Biçimleri,Kültür ve Ekonomi Bağlamı,Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik,Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri,Sosyal Organizasyon,Din Antropolojisi,Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji,Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Antropolojinin alt alanlarını, sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
1.1.Sosyal/Kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini çözümler. 1, 10, 2, 3 A, C
1.2.Kültür kavramını ve kültürün özelliklerini yorumlar. 1, 10, 2, 3 A, C
1.3.Antropolojinin kültür kavramını ve kültürlere bakış açısını sorgular. 1, 10, 2, 3 A, C
2.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin yöntemini formüle edebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
2.1.Sosyal ve Kültürel Antropolojide “alan çalışması” tekniklerini, katılarak gözlem tekniğini ve “etnografya” yöntemini birleştirir. 1, 10, 2, 3 A, C
2.2.Sosyal ve Kültürel Antropolojide etnografya örneklerinden metinler okuyarak tartışır 2.3.Eleştirel düşünce becerilerini geliştirir. 1, 10, 2, 3 A, C
2.4.Sosyal ve Kültürel Antropolojide araştırma yöntemlerinin ve katılarak gözlem yönteminin etik sorunlarını tartışır. 1, 10, 2, 3 A, C
3.Kültür analizinin temel konularını kavrayabilecek ve bütüncül bakış açısı geliştirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
3.1.Ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi ilişkilerini çözümler. 1, 10, 2, 3 A, C
3.2.Sosyal organizasyon biçimlerini sınıflar. 1, 10, 2, 3 A, C
3.3.Aile, evlilik, akrabalık, soy kavramlarını, kültür içerisindeki rolünü ve farklı kültürlerdeki görünümlerini değerlendirir. 1, 10, 2, 3 A, C
3.4.Din ile ilgili kurumları, işlevlerini, inanç ve ritüelleri, farklı kültürlerdeki görünümlerini karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A, C
4.Kültürel değişme kavramını yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
4.1.Toplum içerisindeki kurumların, sembollerin, sosyal yapıların etkileşimini, zaman içerisindeki değişimini, farklı formlar altında görünümlerini karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A, C
4.2.Küreselleşmenin insan toplulukları ve kültür üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1, 10, 2, 3 A, C
4.3.Günümüzde antropolojinin uygulama alanlarını ve dünyadaki örneklerini karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A, C
5.Dünya üzerindeki farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan farklı kültürleri birleştirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, C
5.1.Farklı toplumlar üzerine yazılmış etnografya örnekleri çözümler. 1, 10, 2, 3 A, C
5.2.Kültürleri bütüncül yaklaşımla okuma becerilerini geliştirir. 1, 10, 2, 3 A, C
5.3.Farklı topluluklardaki farklı davranışların nedenlerini, farklı kültürlerin özelliklerini yorumlama becerilerini geliştirir. 1, 10, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 “Kültür” kavramına giriş. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Kültür ve Ekoloji ilişkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Kültür ve Üretim Biçimleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kültür ve Ekonomi Bağlamı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Sosyal Organizasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Din Antropolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
•Benedict, Ruth. [1934] 2003. Kültür Kalıpları. Çev.Nilgün Şarman. İstanbul: Payel Yayınları. •Chagnon, Napoleon A. [1968] 2004. Yanomamö: Savaşa Doğanlar. Çev. Burcu Bölükbaşı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. •Cook, James. [1893]. 2006. “Birinci Yolculuk (1768-1769) “. Dünyanın Çevresinde Yolculuk Öyküleri. Çev. Aysen Altınel. İstanbul: İthaki Yayınları. S. 33-67. Delaney, C. Tohum ve Toprak: Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji. Çev. Selda Somuncuoğlu- Aksu Bora. İstanbul: İletişim Yayınları. •Douglas, Mary. [1966]. 2007. Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. Çev. Emine Ayhan. İstanbul: Metis Yayınları. •Güvenç, Bozkurt. 1996. İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. •Haviland, William A. 2008. Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. •Malinowski, B. Büyü, Bilim ve Din. Payel Y. •Özbudun, Sibel ve Şafak, Balkı. 2005. Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış). Ankara: Dipnot Yayınları. •Wulf, Christoph. [2004]. 2009. Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları. s. 109-134.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu