Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME İLKELERİ II 2+3 3,5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Indrani KALKAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Indrani KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri besinlerin içeriği, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, hazırlama ve pişirme sırasında oluşan kayıplar ile bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri esas alınarak laboratuvar ortamında uygulanması konularında bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Etler,Kurubaklagiller,Yumurta,Yağlı tohumlar ve sert kabuklu meyveler,Süt ve süt ürünleri,Tahıllar,Sebzeler,Meyveler,Yağlar,Tatlılar,Katkı maddeleri ve besin zenginleştirme,Besinlerin işlenerek saklanması,İçecekler,İşlevsel besinler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Besinleri enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral içerikleri açısından değerlendirebilmesi 1, 13, 2, 3 A, C
2. Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini açıklayabilmesi 1, 13, 2, 3, 4, 6 A, C
3. Besin işleme-saklama yöntemlerini karşılaştırabilmesi 1, 13, 2, 3 A, C
4. Katkı maddeleri ve besin zenginleştirme konusunu sorgulayabilmesi 1, 2, 3 A
5. İşlevsel besinlerle ilgili yorum yapabilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Etler Beslenme Kitabının 274-283. sayfalarının okunması
2 Kurubaklagiller Beslenme Kitabının 284-287. sayfalarını okuması
3 Yumurta Beslenme Kitabının 290-293. sayfalarının okunması
4 Yağlı tohumlar ve sert kabuklu meyveler Beslenme kitabının 289-290. sayfalarının okunması
5 Süt ve süt ürünleri Beslenme kitabının 294-300. sayfalarının okunması
6 Tahıllar Beslenme kitabının 300-308. sayfalarının okunması
7 Sebzeler Beslenme kitabının 309-320. sayfalarının okunması
8 Meyveler Makale okunması
9 Yağlar Beslenme kitabının 320-325. sayfalarının okunması
10 Tatlılar Beslenme kitabının 325-328. sayfalarının okunması
11 Katkı maddeleri ve besin zenginleştirme Beslenme kitabının 329-338. sayfalarının okunması
12 Besinlerin işlenerek saklanması Beslenme kitabının 339-351. sayfalarının okunması
13 İçecekler Beslenme kitabının 353-362. sayfalarının okunması
14 İşlevsel besinler Beslenme kitabının 373-394. sayfalarının okunması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1.Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009 2.Brown, A. (2011). Understanding Food: Principles and Preparation, Fourt edition. Wadsworth, Cengage Learning, USA. 3.Mahan, L.K., Stump, S.E. Krause's Food & Nutrition Therapy. 12th edition, Elsevier, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu