Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLEVSEL BESİNLER VE SAĞLIK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşlevsel besinlerin sağlık üzerine yararlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İşlevsel besinlerin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması,Üretim ve kullanım amaçlarına göre işlevsel besin grupları,İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-I,İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-II,İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-III,İşlevsel besin bilimine teknolojik bakış,Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-I,Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-II,Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-III,İşlevsel besinlerin besin güvenliği ve toksikolojisi açısından değerlendirilmesi,İşlevsel besinlerin toplum sağlığı üzerindeki etkileri,İşlevsel besinler ile ilgili uluslararası gelişmeler,İşlevsel besinlerle ilgili yasal düzenlemeler,İşlevsel besinlerin geleceği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İşlevsel besinler ile ilgili temel kavramları yorumlayabilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
2. İşlevsel besin bileşenlerini ve özelliklerini açıklayabilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
3. İşlevsel besin bileşenlerinin sağlık faydalarını tartışabilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
4. İşlevsel besin grupları ve bileşenleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmeleri takip edebilmesi 1, 14, 2, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşlevsel besinlerin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Üretim ve kullanım amaçlarına göre işlevsel besin grupları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri-III Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İşlevsel besin bilimine teknolojik bakış Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Sağlık ile ilişkilendirilen işlevsel besinler-III Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşlevsel besinlerin besin güvenliği ve toksikolojisi açısından değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 İşlevsel besinlerin toplum sağlığı üzerindeki etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşlevsel besinler ile ilgili uluslararası gelişmeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İşlevsel besinlerle ilgili yasal düzenlemeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 İşlevsel besinlerin geleceği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Saarela M. Functional foods: Concept to product, 2nd Ed. 2011. 2. Shi J. Functional Food Ingredients and Nutraceuticals: Processing Technologies, 2006. 3. Wildman REC (ed), Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press, 2001 4. Gibson GR, Williams CM (ed), Functional Foods Concept to Product. CRC Press, 2000. 5. Schmidl MK, Labuza TP. Essentials of functional foods. 2000 6. Özen M (Ed). Sağlıklı Kalmak İçin Probiyotikler Prebiyotikler Anlatılmayan Tarihçe, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu