Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ ORYANTASYON 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri ülkemizde ve dünyada diyetisyenlik mesleği, eğitimi, çalışma alanları, meslek örgütleri ve aktiviteleri, meslek etiği ile bölüm, ders programı ve yönetmelikler konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bölümün tanıtımı,Ders programının tanıtımı,Yönetmelikler ve öğrenci sorumluluklarının incelenmesi,Etik ve deontoloji (tanımlar, değerler ve ilkeler),Mesleki etik (tanımı, ilkeleri, TDD etik ilkeleri),Diyetisyenlik mesleği, ilgili yönetmelikler, standartlar,Diyetisyenlerin çalışma alanları-Klinik diyetisyenliği,Diyetisyenlerin çalışma alanları-Yönetici diyetisyenlik,Diyetisyenlerin çalışma alanları- Toplum sağlığı diyetisyenliği,Türkiye Diyetisyenler Derneği ve aktiviteleri ile Amerika Diyetisyenler Derneği, aktiviteleri,10. European Federation of the Association of Dietitians ve International Confederation of Dietetic Associations,Avrupadaki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları ,Asyadaki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları,Afrikadaki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Diyetisyenlik mesleğinin görevlerini, sorumluluklarını ve çalışma alanlarını tanımlayabilmesi. 1, 2, 3, 8 A, C
2. Ulusal ve uluslararası mesleki kurum, kuruluş ve örgütlerin aktivitelerini değerlendirebilmesi. 1, 2, 3, 8 A, C
3. Bölüme ilişkin temel bilgileri, kaynakları ve mesleki yönetmelikleri açıklayabilmesi. 1, 2, 3, 8 A, C
4. Meslek etiği ve deontolojiye ilişkin temel bilgileri tartışabilmesi. 1, 2, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bölümün tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
2 Ders programının tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
3 Yönetmelikler ve öğrenci sorumluluklarının incelenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4 Etik ve deontoloji (tanımlar, değerler ve ilkeler) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4 Mesleki etik (tanımı, ilkeleri, TDD etik ilkeleri) Önerilen kaynaklardan konuya hazırlanılması
5 Diyetisyenlik mesleği, ilgili yönetmelikler, standartlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
6 Diyetisyenlerin çalışma alanları-Klinik diyetisyenliği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
7 Diyetisyenlerin çalışma alanları-Yönetici diyetisyenlik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
8 Diyetisyenlerin çalışma alanları- Toplum sağlığı diyetisyenliği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
9 Türkiye Diyetisyenler Derneği ve aktiviteleri ile Amerika Diyetisyenler Derneği, aktiviteleri TDD ve ADA kurumlarının web sayfalarının incelenmesi.
10 10. European Federation of the Association of Dietitians ve International Confederation of Dietetic Associations EFAD ve ICDA kurumlarının web sayfalarının incelenmesi.
12 Avrupadaki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları Konu ile ilgili derneklerin web sayfalarının incelenmesi.
13 Asyadaki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları Konu ile ilgili derneklerin web sayfalarının incelenmesi.
14 Afrikadaki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları Konu ile ilgili derneklerin web sayfalarının incelenmesi.
Kaynaklar
- Powerpoint sunum dosyaları.
- Medipol Üniversitesi Yönetmeliği - EFAD, ICDAve IUNS web sayfaları - Beslenme ve Diyet Dergisi - JADA ve diğer yabancı dergiler - Demirel ZB, Baysal A. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü: 50 Yıllık Tarihçe. Beslenme ve Diyet Dergisi 2012:40(3):203-210. - Merdol TK. Silbiçli Beşik. Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu