Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı toplumda tüm yaş grupları ve özel gruplarda beslenme durumunun değerlendirilmesine yönelik kullanılan yöntemleri öğretmek ve bunu pratikte uygulayabilme becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme durumunun saptanması,Beslenme durumu saptama yöntemleri ve beslenme durumunun değerlendirilmesi,Sağlık öyküsü, klinik belirtiler, biyokimyasal ve laboratuvar yöntemler,Antropometrik ölçümler-1,Antropometrik ölçümler-2,Antropometrik ölçümlerin bireysel ve toplumsal olarak değerlendirilmesi,Özel durumlarda/gruplarda beslenme durumunun saptanması,Besin tüketim durumunun saptanması ve değerlendirilmesi,Besin tüketimi saptama yöntemleri,Enerji harcanmasının saptanması,Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan tarama araçları,Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- antropometrik ölçümler,Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- besin tüketiminin değerlendirilmesi,Ödevlerin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan farklı yöntemleri örneklendirebilmesi 1, 14, 18, 2, 3 A, C
2. Diyetisyenin çalışabileceği tüm gruplarda, beslenme durumunun saptanması yöntemlerinin uygulayabilmesi 1, 14, 18, 2, 3 A, C
3. Sağlık öyküsü doğrultusunda beslenme durumuyla ilişkili klinik belirtileri çözümleyebilmesi 1, 14, 18, 2, 3 A, C
4. Bireylerin besin tüketim durumlarını değerlendirebilmesi 1, 14, 18, 2, 3 A, C
5. Bireyin enerji harcamasını değişik yöntemler kullanarak saptayabilmesi 1, 14, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme durumunun saptanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Beslenme durumu saptama yöntemleri ve beslenme durumunun değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Sağlık öyküsü, klinik belirtiler, biyokimyasal ve laboratuvar yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Antropometrik ölçümler-1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Antropometrik ölçümler-2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Antropometrik ölçümlerin bireysel ve toplumsal olarak değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Özel durumlarda/gruplarda beslenme durumunun saptanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Besin tüketim durumunun saptanması ve değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Besin tüketimi saptama yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Enerji harcanmasının saptanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan tarama araçları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- antropometrik ölçümler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Beslenme durumunun saptanmasına yönelik pratik uygulamalar- besin tüketiminin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Ödevlerin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Pekcan G. Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ed: Alphan Tüfekçi E. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2014. 2. Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L (2004), Public Health Nutrition, Blackwell Science, 3. Lee RD, Nieman DC (2009), Nutritional Assessment, Tht Edition, Mc Graw-Hill Higher Education. 4. Konu ile ilgili otoritelerin güncel yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu