Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Öğr.Gör. Emre BAYRAKTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel konuları hakkında giriş düzeyinde bilgi vermektir. Hem mikro düzeyde sinir sistemi süreçleri hem de makro düzeyde sosyal-kültürel etkiler çerçevesinde psikolojinin temel kavramlarını tanıtmak, insan davranıs¸ı konusunda ic¸go¨ru¨ kazandırmak amacıyla bilim dalı olarak psikolojinin amac¸ları, kalıtım c¸evre ilis¸kisi, insan davranışının no¨robiyolojik temelleri, psikolojik gelis¸im, öğrenme, bilinc¸ ve normal dışı davranışa ilişkin kriterler is¸lenen konular arasındadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikoloji nedir? a. Psikoloji tarihi b. Psikoloji ekolleri,Davranışın evrimsel ve biyolojik temelleri,Öğrenme,Bilinç ve farkındalık,Duygular ve işlevleri,Kişilik ve kişiliğin değerlendirilmesi,Motivasyon,Genel psikopatoloji-I a. Duygudurum bozuklukları b. Kaygı bozuklukları c. Obsesif kompulsif bozukluklar ,Genel Psikopatoloji-II a. Somatoform bozukluklar b. Dürtü kontol bozuklukları c. Kişilik bozuklukları ,Yeme bozuklukları-I a. Anoreksiya Nervoza b. Bulimiya Nervoza c. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu ,Diğer yeme bozuklukları ve olgular,Yeme bozukluklarına yönelik tedavi stratejileri,Psikolojik bozuklukların tedavisi/terapiler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Psikoloji tarihindeki önemli konuları tanımlar. 1, 10, 12, 2
2. Psikoloji biliminin çalışma alanlarını tanımlar. 1, 10, 12, 2
3. Davranışın ortaya çıkışında tanımlanan evrimsel süreçleri tanımlar. 1, 10, 12, 2
4. Duygu davranış oluşumundaki fizyolojik mekanizma hakkında bilgi verir. 1, 10, 12, 2
5. Psikoloji alanında farklı görüşlere göre öğrenmenin ele alınışını açıklar. 1, 10, 12, 2
6. Öğrenme ile davranış şekillendirme hakkında bilgi verir. 1, 10, 12, 2
7. Bilincin katmanları ve farkındalık hakkında bilgi verir. 1, 10, 12, 2
8. Farklı psikoloji ekollerinin kişiliği nasıl tanımladığını bilir. 1, 10, 12, 2
9. Motivasyon süreçlerini bilir. 1, 10, 12, 2
10. Normal olmayan davranış kriterlerini tanımlar. 1, 10, 12, 2
11. Bazı ruhsal bozuklukların belirti ve görünümlerini DSM-V’de yer alan şekliyle bilir. 1, 10, 12, 2
12. Psikolojik bozuklukların tedavisinde öncü akımların bakış açılarını tartışır. 1, 10, 12, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikoloji nedir? a. Psikoloji tarihi b. Psikoloji ekolleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Davranışın evrimsel ve biyolojik temelleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Öğrenme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Bilinç ve farkındalık Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Duygular ve işlevleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Kişilik ve kişiliğin değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Motivasyon Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Genel psikopatoloji-I a. Duygudurum bozuklukları b. Kaygı bozuklukları c. Obsesif kompulsif bozukluklar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Genel Psikopatoloji-II a. Somatoform bozukluklar b. Dürtü kontol bozuklukları c. Kişilik bozuklukları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yeme bozuklukları-I a. Anoreksiya Nervoza b. Bulimiya Nervoza c. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Diğer yeme bozuklukları ve olgular Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yeme bozukluklarına yönelik tedavi stratejileri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Psikolojik bozuklukların tedavisi/terapiler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Kalat, J. (2010-9th ed.). Introduction to Psychology. Australia: Wadsworth. 2. Plotnik, Rod, Psikolojiye Giriş,Kaknüs Yayınlşarı, İstanbul,2009. 3. Hilgard, E.R.,Atkinson, R.C., Psikolojiye Giriş,Arkadaş Yayınları,1999.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu