Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL İKTİSAT 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İktisadın temel kavramlarını, arzı, talebi, tüketici davranışlarını, firma teorisini ve piyasaları açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ekonomiye Giriş,Temel Kavramlar,Arz ve talep,Piyasa Dengesi,Esneklik,Hanehalkı Davranışı ve Tüketici tercihi,Üretim Süreci,Kısa Dönem Maliyetler,Uzun Dönem Maliyetler,Faktör Piyasaları,Tam Rekabet Piyasası,Monopol Piyasası,Oligopol ve Monopolcü Rekabet,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İktisadın temel kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1 Temel kavramları tanımlar. 1, 12, 2 A
1.2 Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. 1, 12, 2 A
2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 2 A, C
2.1 Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler. 1, 12, 15, 2 A, C
2.2 Arz ve talep ile ilgili esneklik türlerini hesaplar. 1, 12, 15, 2 A, C
3. Tüketici davranışlarını çözümleyebilecektir. 1, 12, 2 A
3.1 Fayda kavramını çözümler. 1, 12, 2 A
3.2 Bütçe kısıtlarının etkisini çözümler. 1, 12, 2 A
4. Firma davranışlarını çözümleyebilecektir. 1, 12, 2 A
4.1 Üretim teknolojilerini çözümler. 1, 12, 2 A
4.2 Farklı maliyet türlerini çözümler. 1, 12, 2, 3 A
4.3 Kâr kavramını çözümler. 1, 12, 2, 3 A
5. Piyasaları değerlendirebilecektir. 1, 12, 2, 3 A, C
5.1 Piyasa türlerini tanımlar. 1, 12, 2 A, C
5.2 Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 1, 12, 2, 3 A, C
5.3 Piyasaları karşılaştırır 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomiye Giriş kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Temel Kavramlar kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılma
3 Arz ve talep kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Piyasa Dengesi kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Esneklik kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Hanehalkı Davranışı ve Tüketici tercihi kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Üretim Süreci kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kısa Dönem Maliyetler kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Uzun Dönem Maliyetler kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Faktör Piyasaları kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Tam Rekabet Piyasası kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Monopol Piyasası kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Oligopol ve Monopolcü Rekabet kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Konu Tekrarı kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 13 13
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu