Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL MİKROBİYOLOJİ 2+3 3,5 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikroorganizmaların genel özellikleri ile sağlık ve endüstriyel açıdan önemli mekanizmalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikroorganizmaların sınıflandırılması,Mikroorganizmaların morfolojisi,Mikroorganizma genetiği,Mikroorganizma fizyolojisi,Mikroorganizmalarda üreme ve çoğalma,Mikrobiyel metabolizma,Mikroorganizmaların bulaşma yolları,Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri,Mikroorganizmaların doğada bulunuşu ve normal mikroflora,Bakterilerin sağlık ve endüstriyel açıdan önemi,Virüslerin sağlık açısından önemi,Küf ve mayaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemi,İmmünite ve immün cevap,Konağın immünolojik özellikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mikroorganizmaların genel özelliklerini karşılaştırabilecektir. 1, 13, 2, 21 A, B, C
2. Mikroorganizmaların bulaşma ve korunma yollarını tartışabilecektir. 1, 13, 2, 21 A, B, C
3. İmmünolojik olayları ilişkilendirebilecektir. 1, 13, 2, 21 A, B, C
4. Mikroorganizmaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemini tartışabilecektir. 1, 13, 2, 21 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikroorganizmaların sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Mikroorganizmaların morfolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Mikroorganizma genetiği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Mikroorganizma fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Mikroorganizmalarda üreme ve çoğalma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Mikrobiyel metabolizma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Mikroorganizmaların bulaşma yolları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Mikroorganizmaların doğada bulunuşu ve normal mikroflora Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bakterilerin sağlık ve endüstriyel açıdan önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Virüslerin sağlık açısından önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Küf ve mayaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İmmünite ve immün cevap Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Konağın immünolojik özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ders sunumları
- Abbasoğlu U., Çevikbaş A., Farmasötik Mikrobiyoloji, Elif Yayınevi, Ankara, 2015. - Madigan M.T., Martinko J.M.,Bender K.S., Buckley D.H., Stahl D.A., Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ondördüncü Baskı, Cumhur Çökmüş (ed), Palme Yayınevi, Ankara, 2018. - Campbell N.A., Reece J.B., Biyoloji, Altıncı Baskıdan Çeviri, Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkan (eds), Palme Yayıncılık, Ankara, 2010. - Cooper, G.M., Hausman R.E., Hücre: Moleküler Yaklaşım, Üçüncü Baskı, Meral Sakızlı, Neşe Atabey (eds), İzmir Tıp Kitabevi, İzmir, 2006. - Tan E., Çapan H., Endüstride ve Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyoloji, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015. - Engelkirk P.G., Duben-Engelkirk J., Burton Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji, Onuncu Baskı, Orhan Baylan ve Özcan Erdoğan (eds), İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu