Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Pelin VARDARLIER
Dersi Verenler Doç.Dr. Pelin VARDARLIER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan kaynaklarının işleyişini ve temel fonksiyonlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Faktörler,İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri,İş analizi ve iş tasarımı,İnsan kaynaklarının planlanması,İnsan kaynaklarının temini ve seçimi,İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi,Performans değerleme,Kariyer yönetimi,İş değerleme,Ücret yönetimi,İş sağlığı ve iş güvenliği,İnsan kaynakları yönetiminin yasal boyutu,Endüstri İlişkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bir işletmenin insan kaynağı planlamasını tasarlayabilecektir. 1, 8 A, C
1.1. İş tanımlarını hazırlar. 1, 8 A, C
1.2. İş değerleme formları oluşturur. 1, 8 A, C
1.3. İşe alım sürecini hazırlar. 1, 8 A, C
1.4. Performans değerleme sistemini formüle eder. 1, 8 A, C
2. Personelin gelişimi ile ilgili faaliyetleri düzenleyebilecektir. 1, 8 A, C
2.1. Personelin işe oryantasyonu ile ilgili çalışmaları tasarlar. 1, 8 A, C
2.2. Personelin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlar. 1, 8 A, C
2.3. Personel için kariyer planları önerir. 1, 8 A, C
3. İş hukukundaki konusu ile ilgili maddeleri yorumlayabilecektir. 1, 8 A, C
3.1. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeleri uygular. 1, 8 A, C
3.2. İşe alma ve işten çıkarma, emeklilik işlemlerini yasal çerçeve içinde düzenler. 1, 8 A, C
3.3. Kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplar. 1, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İş analizi ve iş tasarımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İnsan kaynaklarının planlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İnsan kaynaklarının temini ve seçimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Performans değerleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kariyer yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İş değerleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ücret yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İş sağlığı ve iş güvenliği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İnsan kaynakları yönetiminin yasal boyutu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Endüstri İlişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
-Cavide Uyargil ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2010. -Pelin Vardarlıer, İnsan Kaynaklarının Sosyal Yüzü- Sosyalika, Fastbook Yayınları, 2015. -Çetin, Canan, ve Esra Dinç Özcan. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu