Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME 2+3 3,5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuklarda sık görülen hastalıkları tanımak, hastalıkların etiyolojisi ve çocuk hastalıklarında beslenmenin önemini kavramak, çocuk hastalıklarına ilişkin güncel diyet tedavisini öğrenmek ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Protein Enerji Malnütrüsyonu ve beslenme tedavisi,Emilim bozukluklarında (Malabsorbsiyonda) beslenme tedavisi,Akut-kronik gastroenteritte ve konstipasyonda beslenme özellikleri,Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi I,Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi II,Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme özellikleri,Şişmanlık ve beslenme özellikleri,Tip 1 Diyabet ve beslenme tedavisi,Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi,Karaciğer hastalıklarında beslenme özellikleri,Hematoloji-onkoloji hastalıklarında beslenme özellikleri,Enfeksiyon hastalıklarında beslenme,Nörolojik hastalıklar ve beslenme özellikleri,Besin allerjilerinde beslenme özellikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çocuklarda doğuştan ve sonradan oluşan hastalıkları, nedenlerini ve klinik bulgularını tanımlayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
2. Hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularını esas alarak, günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini belirleyebilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
3. Gereksinimleri karşılayacak menüleri düzenleyebilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
4. Çocukların büyüme-gelişme ve beslenme durumlarını değerlendirip hastalıkların diyet tedavisine ilişkin özel ürünleri planlayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
5. Diyetin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları belirleyip çözüm önerileri geliştirebilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Protein Enerji Malnütrüsyonu ve beslenme tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Emilim bozukluklarında (Malabsorbsiyonda) beslenme tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Akut-kronik gastroenteritte ve konstipasyonda beslenme özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Şişmanlık ve beslenme özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Tip 1 Diyabet ve beslenme tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Karaciğer hastalıklarında beslenme özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Hematoloji-onkoloji hastalıklarında beslenme özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Enfeksiyon hastalıklarında beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Nörolojik hastalıklar ve beslenme özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Besin allerjilerinde beslenme özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları, Powerpoint sunum dosyaları.
1. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 2. Shaw V.Lawson M. Clinical Pediatric Dietetics Second Edition Blacwell Sciences Ltd.-2001 3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Hatipoğlu Yayınları 2000. 4. Pediatri I-II Eds:Neyzi O. Ertuğrul T. 3.baskı-2010. 5. Pediatric Nutrition in Practice. Eds:Koletzko B. Nestle Nutrition Enstitutes. Karger, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu