Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMASI 0+28 7 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda kurumun diyetisyeni ve akademik personel danışmanlığında, yönetici diyetisyenliğe pratik olarak hazırlamak, bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon, uygulama yapılacak yerler hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama, Uygulamanın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrencilerin bu ders ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirecek, toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda teorik ve pratik olarak diyetisyenliği uygulayabilmesi 1, 15, 2, 5 A, F
2. Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme ilkelerini değerlendirebilmesi 1, 15, 2, 5 A, F
3. Teknoloji ile yeni geliştirilen saklama yöntemlerini açıklayabilmesi 1, 15, 2, 5 A, F
4. Toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi 1, 15, 2, 5 A, F
5. Kurum içi eğitimler planlayabilmesi 1, 15, 2, 5 A, F
6. Kurum içi verdiği eğitimlerin etkinliğini çeşitli metodlarla değerlendirebilmesi 1, 15, 2, 5 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon, uygulama yapılacak yerler hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması İlgili kaynaklardan genel tarama Uygulama defterinin 1., 2. ve 3. sayfalarının çalışılması
2 Uygulama Uygulama defterinin 4., 5. ve 6. sayfalarının çalışılması
3 Uygulama Uygulama defterinin 7. ve 8. sayfalarının çalışılması
4 Uygulama Uygulama defterinin 9. ve 10. sayfalarının çalışılması
5 Uygulama Uygulama defterinin 11. ve 12. sayfalarının çalışılması
6 Uygulama Uygulama defterinin 13. ve 14. sayfalarının çalışılması
7 Uygulama, Uygulamanın değerlendirilmesi Uygulama defterinin 15. ve 16. sayfalarının çalışılması
Kaynaklar
1. Fundamentals of Menu Planing. McVety P., Ware B.J., Ware C. L. John Wiley and Sons, Canada, 2009. 2. Study Guide to Accompany Management By Menu. Kotschevar L., Wıthrow D. Fourth edition. John Wiley and Sons, Canada, 2008. 3. Dağ A. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet ve Hijyen Kontrolü. Mart 2006. 4. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon / Hijyen Eğitimi Rehberi. Hatipoğlu Yayıncılık, Ocak 2003. 5. Kutluay Merdol T. Toplu Beslenme Servisi Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifleri, Hatipoğlu Yayıncılık, Aralık 2016. 6. Kutluay Merdol T, Baysal A. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Yemek Planlama Kuralları ve Yıllık Yemek Listeleri, Hatipoğlu Yayıncılık. 7. Tayar M. Hijyen El Kitabı, 2014. 8. Kutluay Merdol T. Toplu Beslenme Servisi (TBS) Sağlıklı Yönetim Rehberi, Hatipoğlu Yayınları. 9. Toplu Beslenme Sistemleri I ve II derslerinin güncel ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 6 2 12
Rehberli Problem Çözme 6 32 192
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 245
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu