Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I 2+3 3,5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastalıklara özgü beslenme ilkelerine uygun tıbbi beslenme tedavisini/diyetini planlayabilmesi için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim Listeleri,Obezite ve Yeme Bozuklukları ,Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Diyabet,Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik Sendrom,Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Gastrointestinal Sistem Hastalıkları,Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kemik ve Eklem Hastalıklarında Beslenme,Enteral Beslenme,Parenteral Beslenme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Obezite, yeme bozuklukları, diyabet, reaktif hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, gastointestinal sistem hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları ile yanık hastalıklarının tanımını ve etiyolojisini açıklayabilmesi 1, 10, 14, 18, 2, 3, 4 A, C, E
2. Hastalıkların klinik bulgularını ve komplikasyonlarını yorumlayabilmesi 1, 10, 14, 18, 2, 3, 4 A, C, E
3. Akut ve kronik hastalığı olan bireylerde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi programını geliştirme, uygulama ve izleme becerisini kazanabilmesi 1, 10, 14, 18, 2, 3, 4 A, C, E
4. Hastaların beslenme durumunu değerlendirme ve beslenme konusunda eğitim verme becerisini kazanabilmesi. 1, 10, 14, 18, 2, 3 A, B, C, E
5. Akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini kavrayabilmesi 1, 10, 14, 18, 2, 3 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim Listeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Obezite ve Yeme Bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Diyabet Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik Sendrom Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme Tedavisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Kemik ve Eklem Hastalıklarında Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Enteral Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Parenteral Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunuları, makale, kitap bölümleri
1. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark.. Diyet El Kitabı, 4. baskı,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2011. 2. Webster-Gandy J,Madden A, Holdsworth M (ed): Oxford Handbook of Nutrition And Dietetics , 2008 Oxford University Pres. 3. Annalyn Skipper: Dietitian’s Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition, 3rd ed., Jones&Bartlet Learning , 2012. 4. Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. 5. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 13, 2012 6. Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 1. Basım, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2013. 7. Nütrisyonda Güncel Konular, Türkiye Diyetisyenler Derneği. Derleyenler: Erdem NZ, Gümüşel S. Baskı Ata Ofset Matbaacılık, Ankara. 35-66 (2011) 8. Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, (2013). 9. Enteral ve Parenteral Nütrisyon. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 69-81, (2014). 10. Çeşitli dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 177
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu