Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPORCU BESLENMESİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sporcuların antrenman veya müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında temel beslenme ilkelerini çözümlemek, performansı artırmaya yönelik beslenme uygulamalarını, beden algısı ve yeme bozukluklarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Spor ve Egzersizde Beslenmenin Tanımı, Spor Diyetisyeni Kimdir?,Egzersiz ve sporda enerji metabolizması,Sporcu diyetlerinde enerji kaynakları,Sporcu diyetlerinde diğer beslenme kaynakları,Performans beslenmesi,Sporcuların beslenme durumunun değerlendirilmesi,Antrenman ve beslenme,Sporda Aşırı Antrenman ve Beslenmenin önemi,Yarışma veya maç dönemlerinde beslenme,Yarışma veya maç sonrası toparlanma döneminde beslenme,Sporda bağışıklık sistemi ve beslenme,Farklı çevre ve yaşam koşullarının sporcularda performansa etkileri ve beslenme stratejileri,Sporcularda yeme bozuklukları ve beden algısı,Sporcularda Diyet Destekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Spor ve egzersizde beslenmenin temel ilkelerini ayırt edebilmesi. 1, 14, 2 A, C
2. Sporcuların beslenme durumunu değerlendirebilmesi. 1, 14, 2 A, C
3. Antrenman ya da müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasındaki beslenme özelliklerini tartışabilmesi. 1, 14, 2 A, C
4. Farklı çevre ve yaşam koşullarında sporcu beslenmesi ve gerekli stratejileri planlayabilmesi. 1, 14, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spor ve Egzersizde Beslenmenin Tanımı, Spor Diyetisyeni Kimdir? Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Egzersiz ve sporda enerji metabolizması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Sporcu diyetlerinde enerji kaynakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Sporcu diyetlerinde diğer beslenme kaynakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Performans beslenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sporcuların beslenme durumunun değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Antrenman ve beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Sporda Aşırı Antrenman ve Beslenmenin önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Yarışma veya maç dönemlerinde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yarışma veya maç sonrası toparlanma döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Sporda bağışıklık sistemi ve beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Farklı çevre ve yaşam koşullarının sporcularda performansa etkileri ve beslenme stratejileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sporcularda yeme bozuklukları ve beden algısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Sporcularda Diyet Destekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları. Ders notları
- Burke L, Deakin V. Clinical Sports Nutrition. McGraw-Hill Education, Australia, 2015. - Ersoy G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2012. - Dunford M, Doyle JA. Nutrition for sports and exercise. Wadsworth Cengage Learning, USA, 2012. - Clark,N. Sports Nutrition Guidebook, Fourth edition, Human Kinetics, USA, 2008 - American College of Sports Medicine kurumunun web sayfası - International Olympic Committee kurumunun web sayfası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu