Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUM BESLENMESİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri beslenme durumunu saptama yöntemleri, toplumda beslenme ile ilişkili olarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplum sağlığı ve beslenmesinin tanımı ve içeriği,Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri,Toplum beslenmesini etkileyen faktörler,Sağlık istatistikleri, mortalite ve morbidite hızları,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-1,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-2,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-3,Özel gruplarda beslenme sorunları ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları,Beslenme durumunu saptama yöntemleri,Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri,Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler,Biyomarkerlar: Hematolojik ve biyofizik yöntemler,Besin tüketim, beslenme ve sağlık araştırmaları,Ödevlerin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toplum sağlığı ve beslenmesinin kapsamı, temelleri, özellikleri ve önemi konusunda bilgi edinme ve yorumlayabilme 1 A
2. Toplumun beslenme durumunun saptanması konusunda bilgi edinme ve değerlendirebilme 1, 2, 3, 4 A
3. Risk gruplarında beslenme kaynaklı sorunlarının değerlendirilip, çözüm yollarının bulunması 1, 10, 12, 2, 3 A, C
4. Risk gruplarında karşılaşılan beslenmeyle ilgili sorunlar için toplum bazında geliştirilen plan ve politikaların değerlendirilmesi 3
5. Beslenme plan ve politikalarının uygulanmasında ekip çalışmaları geliştirir. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplum sağlığı ve beslenmesinin tanımı ve içeriği Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
2 Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
3 Toplum beslenmesini etkileyen faktörler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
4 Sağlık istatistikleri, mortalite ve morbidite hızları Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
5 Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-1 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
6 Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-2 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
7 Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-3 Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
8 Özel gruplarda beslenme sorunları ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
9 Beslenme durumunu saptama yöntemleri Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
10 Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
11 Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
12 Biyomarkerlar: Hematolojik ve biyofizik yöntemler Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
13 Besin tüketim, beslenme ve sağlık araştırmaları Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
14 Ödevlerin değerlendirilmesi Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları
1. Edelstein S, Nutrition in Public Health, 4th edition, 2017. 2. Temple J.N, Steyn N. Community Nutrition, UBC Press 2016. 3. Hughes R., Margetts B.M., Practical Public Health Nutrition, Wiley Blackwell, 2012 4. Judith L. Buttriss, Ailsa A. Welch, John M. Kearney , Susan A. Lanham-New. Public Health Nutrition, 2nd Edition. 2018

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu