Geri
AKADEMİK

Öğrenci Temsilciliği Seçim Duyurusu

24.11.2016

Öğrenci Temsilciliği Seçim Duyurusu

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM DUYURUSU
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a) İlgili birime kayıtlı öğrenci olmak,
b) Siyasi parti organlarına üye veya görevli olmamak,
c) Yükseköğretim Kurumu’ndan uzaklaştırılmasına gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
d) Seçiminin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak.

 
BÖLÜM/FAKÜLTE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM TAKVİMİ

25 KASIM 2016
Adaylık Başvuruları Başlangıç/Bitiş
(Örnek Başvuru Dilekçesi Fakültelerden Alınacaktır.)

6 ARALIK 2016
Adayların Seçim Kampanyasının Son Günü

7 ARALIK 2016
Bölüm / Program / ABD Öğrenci Temsilcisi Seçimleri

9 ARALIK 2016
Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi

12 ARALIK 2016
Seçim Sonuçlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

15 ARALIK 20106
Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Toplantısı ve Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi
 
 
Üniversite Senatosu'nun 22/11/2016 tarih ve 2016/23-02 sayılı kararı ile;
öğrenci konseyi başkanlığına seçilen adayın görev süresinin iki yıl olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin adaylık başvurularının kabul edilmemesine karar verilmiştir. 

Bilgi Talep Formu