Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YAPIM YÖNETİMİ2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYapım Yönetimi kapsamında yer alan temel kavram ve konuların aktarılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin amacı ve diğer derslerle ilişkisi. İnşaat sektörüne ve yapım projelerine genel bir bakış. İnşaat sektöründe ürünün ve üretim sürecinin özellikleri.,Yapım yönetimi: Temel kavramlar –Yönetim, Proje, Etkililik, Verimlilik, Yönetimin işlevleri – Planlama, örgütleme, liderlik, denetleme. Yönetim teorileri. Proje yönetimi bilgi alanları.,Yapım projeleri için örgütlenme: Yapım projelerinin paydaşları. Proje teslim sistemleri.,Yapım projelerinin planlanması ve iş programları: Planlama ve programlama kavramları. Planlama ve programlama ilişkisi. Planlamada ve programlamada aşamalar.,Maliyet planlanması ve kontrolü: Yapım projelerinde kaynak yönetimi – Malzeme, ekipman, işgücü, para, bilgi. Maliyet kontrolü. Yatırım değerlendirme teknikleri .,Maliyet tahmini: Yapım projelerinin farklı aşamalarında kullanılan maliyet tahmin yöntemleri. Maliyet tahmininde kullanılan araçlar.,Ara sınav,İhale ve teklif: Yapım projelerinde ihale ve teklif süreçleri.,İhale ve teklif: Yapım projelerinde ihale ve teklif süreçleri.,Şantiye yönetimi: Şantiyelerin örgütsel ve teknik altyapısının hazırlanması. Proje paydaşlarının sorumlulukları.,Projelerin izlenmesi ve kontrolü: Yapım projelerinde ilerlemenin izlenmesi ve iş programlarıyla ilişkisi. Dokümantasyon ve saha toplantıları.,Yapımda iş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıkları., Yapım projelerinin sonlandırılması: Yapım sonrası değerlendirmeler ve proje paydaşları arasındaki ilişkiler. Genel değerlendirme,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnşaat sektörünün özelliklerinden ve ülke ekonomisi içindeki yerinden haberdar olur. Yönetimin ve proje yönetiminin temel kavramlarından ve işlevlerinden haberdar olur. Şirket yönetimi ve proje yönetimi arasındaki farklılıkları kavrar. Yapım projelerinin planlanmasında izlenen başlıca adımlarından, bu adımlarda karşılaşılan problemlerden, çözüm yollarından ve araçlardan haberdar olur. Yapım projelerinin örgütlenmesinde izlenen başlıca adımlarından, bu adımlarda karşılaşılan problemlerden, çözüm yollarından ve araçlardan haberdar olur. Yapım projelerinin yürütülmesinde izlenen başlıca adımlarından, bu adımlarda karşılaşılan problemlerden, çözüm yollarından ve araçlardan haberdar olur. Yapım projelerinin denetlenmesinde izlenen başlıca adımlarından, bu adımlarda karşılaşılan problemlerden, çözüm yollarından ve araçlardan haberdar olur. Yapım projelerinin paydaşları arasındaki ilişkileri kavrar.1, 12, 2, 21, 4, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı ve diğer derslerle ilişkisi. İnşaat sektörüne ve yapım projelerine genel bir bakış. İnşaat sektöründe ürünün ve üretim sürecinin özellikleri.
2Yapım yönetimi: Temel kavramlar –Yönetim, Proje, Etkililik, Verimlilik, Yönetimin işlevleri – Planlama, örgütleme, liderlik, denetleme. Yönetim teorileri. Proje yönetimi bilgi alanları.
3Yapım projeleri için örgütlenme: Yapım projelerinin paydaşları. Proje teslim sistemleri.
4Yapım projelerinin planlanması ve iş programları: Planlama ve programlama kavramları. Planlama ve programlama ilişkisi. Planlamada ve programlamada aşamalar.
5Maliyet planlanması ve kontrolü: Yapım projelerinde kaynak yönetimi – Malzeme, ekipman, işgücü, para, bilgi. Maliyet kontrolü. Yatırım değerlendirme teknikleri .
6Maliyet tahmini: Yapım projelerinin farklı aşamalarında kullanılan maliyet tahmin yöntemleri. Maliyet tahmininde kullanılan araçlar.
7Ara sınav
8İhale ve teklif: Yapım projelerinde ihale ve teklif süreçleri.
9İhale ve teklif: Yapım projelerinde ihale ve teklif süreçleri.
10Şantiye yönetimi: Şantiyelerin örgütsel ve teknik altyapısının hazırlanması. Proje paydaşlarının sorumlulukları.
11Projelerin izlenmesi ve kontrolü: Yapım projelerinde ilerlemenin izlenmesi ve iş programlarıyla ilişkisi. Dokümantasyon ve saha toplantıları.
12Yapımda iş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıkları.
13 Yapım projelerinin sonlandırılması: Yapım sonrası değerlendirmeler ve proje paydaşları arasındaki ilişkiler. Genel değerlendirme
14Final sınavı
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
Frank Harris, Ronald McCaffer with Francis Edum-Fotwe, Modern Construction Management, 7th Edition, 2013, Wiley-Blackwell S. Keoki Sears Glenn A. Sears,Richard H. Clough , Construction Project Management: A Practical Guide to Field Construction Management, 2008, Wiley. Juana Clark Craig, Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done...Nothing More,2012. Alison Dykstra, Construction Project Management: A Complete Introduction, Kirshner,2011. Y.C. Chiu, An Introduction to the History of Project Management: From the Earliest Times to A.D.1900, Eburon. Paul Segal, Professional Practice: A Guide to Turning Designs into Buildings, Norton, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu