Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BETONARME II3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ümit Necmettin ARIBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Necmettin ARIBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı• Yönetmelik hükümlerine ve konstrüktif esaslara hâkim olmak • Düşey ve deprem yükleri altında betonarme taşıyıcı sistem tasarımı ve boyutlandırılması yetilerinin kazanılması • Betonarme davranışı bilgilerini mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisinin kazanılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Kirişli plak döşemeler; bir doğrultuda çalışan döşemeler ,Kirişli plak döşemeler; iki doğrultuda çalışan döşemeler ,Dişli döşemeler ,Kirişsiz döşemeler ,Deprem etkisi ve eşdeğer statik deprem yüklemesi ,Deprem etkisi; kirişler, kolonlar ve perdeler hakkında genel tasarım esasları ,YILİÇİ,Merdivenler,Temeller: duvaraltı temeli, tekil temel, bağ kirişleri ,Sürekli temeller, elastik zemine oturan kiriş modeli ,Plak (radye) temeller, temellerde konstrüktif kurallar ,İstinat duvarları ,İstinat duvarları, yüksek kirişler ,Yüksek kirişler, yapılarda derz ve dilatasyonların teşkili ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
• Betonarme döşeme sistemlerinin iç kuvvetlerinin hesaplanması, boyutlanması ve projelendirilmesi. • Betonarme yapıların deprem yönetmeliğine uygun olarak düşey ve yatay yükler altında tasarlanması. • Merdivenlerin iç kuvvetlerinin hesabı, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. • Betonarme ve yığma yapıların temellerindeki iç kuvvetlerin hesabı, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. • İstinat duvarlarının hesabı, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. • Yüksek kirişlerin boyutlandırılması. 1, 2, 3, 4, 6A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Kirişli plak döşemeler; bir doğrultuda çalışan döşemeler
3Kirişli plak döşemeler; iki doğrultuda çalışan döşemeler
4Dişli döşemeler
5Kirişsiz döşemeler
6Deprem etkisi ve eşdeğer statik deprem yüklemesi
7Deprem etkisi; kirişler, kolonlar ve perdeler hakkında genel tasarım esasları
8YILİÇİ
9Merdivenler
10Temeller: duvaraltı temeli, tekil temel, bağ kirişleri
11Sürekli temeller, elastik zemine oturan kiriş modeli
12Plak (radye) temeller, temellerde konstrüktif kurallar
13İstinat duvarları
14İstinat duvarları, yüksek kirişler
15Yüksek kirişler, yapılarda derz ve dilatasyonların teşkili
Kaynak
• Celep, Z; Betonarme Yapılar (On birinci Baskı), Beta Yayım-Dağıtım, İstanbul. • TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000. • TS-498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, 1997. • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018. • Ersoy, U., Özcebe, G., Canbay, E; Betonarme Cilt: 2, Evrim Yayınevi • U. Ersoy; Betonarme 2 (Döşeme ve Temeller) 2019. • A. Doğangün, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı (On yedinci Baskı), Birsen Yayınevi. • MacGregor, JG; Reinforced Concrete: Mechanics and Design, Prentice Hall, 2013. • J.C. McCormac, R.H. Brown, Design of reinforced concrete, Wiley, 2013. • J.K. Wight, Reinforced Concrete: Mechanics and Design, Prentice Hall, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu