Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BETONARME I3+035
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ümit Necmettin ARIBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Necmettin ARIBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBetonarme yapı elemanları ile betonarme taşıyıcı sistem davranışının ve tasarım aşamalarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Betonun Mekanik Özellikleri, Donatı Çeliğinin Özellikleri, Beton ve Çelik Sınıfları,Yapı Güvenliği, Sınır Durumu, TS500-2000 Yapı Güvenliği, Yapı Denetimi,Betonarme Davranışı ve Hesap İçin Temel İlkeler,Aderans ve Kenetlenme,Eksenel Kuvvet Altındaki Elemanlar ,Basit Eğilme Etkisindeki Elemanların Taşıma Gücü,Basit Eğilme Etkisindeki Elemanların Taşıma Gücü,Bileşik Eğilme, Eğik Ve Eksenel Basınç, Boyutlandırma Ve Donatı Hesabı,Bileşik Eğilme, Eğik Ve Eksenel Basınç, Boyutlandırma Ve Donatı Hesabı,Narinlik Etkisi, Perde Duvarlar,Kesme, Eğik Çatlama Dayanımı, Kesme Donatılı Elemanlar,Dolaylı Mesnetler, Değişken Kesit, Perde Duvarlar, Zımbalama Etkisi,Basit ve Bileşik Burulma,Betonarmede Kullanılabilirlik; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, dersi bütünüyle öğrendiklerinde: 1. Taşıma gücü tasarım hesaplamalarını yapabilirler, 2. Betonarme elemanların davranışını kavrayabilirler, 3. Bazı betonarme eleman ve sistemlerin tasarımını yapabilirler, 4. Betonarme yapılarda kullanılabilirlik sınır durumları ve yapı güvenliğini dikkate alacak şekilde tasarımlarını gerçekleştirebilirler.1, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 6A, C, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Betonun Mekanik Özellikleri, Donatı Çeliğinin Özellikleri, Beton ve Çelik Sınıfları
2Yapı Güvenliği, Sınır Durumu, TS500-2000 Yapı Güvenliği, Yapı Denetimi
3Betonarme Davranışı ve Hesap İçin Temel İlkeler
4Aderans ve Kenetlenme
5Eksenel Kuvvet Altındaki Elemanlar
6Basit Eğilme Etkisindeki Elemanların Taşıma Gücü
7Basit Eğilme Etkisindeki Elemanların Taşıma Gücü
8Bileşik Eğilme, Eğik Ve Eksenel Basınç, Boyutlandırma Ve Donatı Hesabı
9Bileşik Eğilme, Eğik Ve Eksenel Basınç, Boyutlandırma Ve Donatı Hesabı
10Narinlik Etkisi, Perde Duvarlar
11Kesme, Eğik Çatlama Dayanımı, Kesme Donatılı Elemanlar
12Dolaylı Mesnetler, Değişken Kesit, Perde Duvarlar, Zımbalama Etkisi
13Basit ve Bileşik Burulma
14Betonarmede Kullanılabilirlik
Kaynak
Ersoy, U., ve Özcebe, G., Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul, 2001. ERSOY, U., OZCEBE, G., TANKUT T. "Reinforced Concrete", METU Press, 2004. Celep, Z., ve Kumbasar, N., Betonarme Yapılar, İstanbul, 2009. TS 500, Requirements for Construction of Reinforced Concrete Structures, 2000 TS 498, Design Loads for Buildings,1997

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu