Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ŞANTİYE TEKNİĞİ2+12,53
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa Adil KASAPSEÇKİN, Öğr.Gör. Devrim KETENCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı1.İnşaat şantiyesi kavramını öğretmek.
2. İnşaat Santiyelerinin organizasyon yapılarını öğretmek.
3. İnşaat üretim sürecinde, şantiye kapsamında yürütülen yönetim, planlama ve uygulama operasyonlarının temel işleyişlerini ve ilişkilerini öğretmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel kavramlar,Proje ve yapım projesi kavramları,Proje teslim sistemleri ,Şantiye kavramı ve inşaat üretiminde şantiyenin önemi ,Şantiye üniteleri, fiziksel koşulları ve taşıması gereken nitelikler , Şantiye-Çevre-yerel yönetimler ilişkisi ,Ara sınav, Şantiye organizasyonu, iş akışı ve yönetim şeması, Şantiye organizasyonu iş akışı ve yönetim şeması,Hakediş kavramı ve hakediş raporu hazırlanması,Hakediş kavramı ve hakediş raporu hazırlanması,Şantiye planı örnekleri ; gerçekleşirilmiş projelere ait , küçük bina, iş merkezi , fabrika,Şantiye planı örnekleri ; gerçekleşirilmiş projelere ait , küçük bina, iş merkezi , fabrika, Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Şantiye kavramı ve inşaat üretiminde şantiyenin önemi, şantiye kuruluş planının hazırlanması, şantiye kuruluşunda önemli kurallar şantiye planı örnekleri, Sşantiye yönetim ve organizasyonunun önemi ve temel bilgiler, başarılı bir şantiye yönetimi için öncelik taşıyan konular. 4A, C
Öğretim Yöntemleri:4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlar
2Proje ve yapım projesi kavramları
3Proje teslim sistemleri
4Şantiye kavramı ve inşaat üretiminde şantiyenin önemi
5Şantiye üniteleri, fiziksel koşulları ve taşıması gereken nitelikler
6 Şantiye-Çevre-yerel yönetimler ilişkisi
7Ara sınav
8 Şantiye organizasyonu, iş akışı ve yönetim şeması
9 Şantiye organizasyonu iş akışı ve yönetim şeması
10Hakediş kavramı ve hakediş raporu hazırlanması
11Hakediş kavramı ve hakediş raporu hazırlanması
12Şantiye planı örnekleri ; gerçekleşirilmiş projelere ait , küçük bina, iş merkezi , fabrika
13Şantiye planı örnekleri ; gerçekleşirilmiş projelere ait , küçük bina, iş merkezi , fabrika
14 Final sınavı
Kaynak
Sorguç, D., 1993. Yapı İşletmesi Ders Notu, İ.T.Ü. Rektörlüğü, İstanbul Levy, S., 2002. Project Management in Construction, McGraw-Hill, New York Gould, F., Joyce, N., 2000. Construction Project Management, Prentice-Hall Inc., New Jersey Ballard, G. and Howell, G., 1998. What Kind of Production is Construction, Proceedings IGLC, Guaruja

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu