Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM2+236
Ders Programı Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTeknik çizimleri anlama ve hazırlama yeteneğini geliştirmek, çizim tekniklerinin gelişmesi için düşünme yeteneği kazanmak ve el ve bilgisayarlı çizim yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel çizim prensipleri ve teknik çizime giriş,İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşler,İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleri,Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemler,Çizimlerde kullanılan çizgi tipleri,Ölçülendirme metodolojisi,Bilgisayar destekli çizime giriş,Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlar,Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimi,Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımı,Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımı,Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımı,Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirme,Genel çizim uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, dersi bütünüyle öğrendiklerinde: 1. Mühendislikte teknik çizimleri anlayabilir, 2. Mühendislikteki çizimleri kullanarak iletişim kurabilir, 3. Teknik bir problem veya durumu çizim ile ifade edebilir, 4. Cisim, obje veya mühendislik ürünlerini 3 boyutlu olarak düşünebilir, 5. Temel çizim kurallarını bilir, 6. Bilgisayar destekli çizim yapabilirler.1, 14, 2, 3, 4, 6, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel çizim prensipleri ve teknik çizime giriş
2İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşler
3İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleri
4Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemler
5Çizimlerde kullanılan çizgi tipleri
6Ölçülendirme metodolojisi
7Bilgisayar destekli çizime giriş
8Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlar
9Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimi
10Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımı
11Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımı
12Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımı
13Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirme
14Genel çizim uygulaması
Kaynak
Engineering Graphics Essentials, Kirstie Plantenberg, University of Detroit Mercy, Schroff Development Corporation Publications Engineering Graphics with Autocad 2020, James D. Bethune

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu