Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZİK II3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Saliha Zeyneb AKINCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Elektrik yükü ve elektrik alanı,Gauss kanunu,Elektrik potansiyeli,Kapasitanz ve dielektrikler,Kapasitanz ve dielektrikler,Akım, direnç ve elektromotif kuvvet,Doğru akım devreleri,Manyetik alan ve manyetik kuvvetler,Manyetik alan kaynakları,Elektromanyetik indükleme,İndüktans,İndüktans,Alternatif akım,Elektromanyetik dalgalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 15, 3, 4A, E
1, 15, 3, 4A, E
1. Öğrenci eleştirel düşünme yeteneği geliştirip uygun fiziksel kavramları ve temel fiziksel prensipleri kullanarak fizik problemlerine uygulayabilecektir.1, 15, 4A, E
1.1. Açık uçlu fizik problemlerini analiz etme yeteneği1, 15, 4A, E
1.2. Hangi yaklaşımları ve basitleştirmelerin bu fiziksel probleme uygulanabileceği1, 15, 4A, E
1.3. Problemi parçalara nasıl ayrılabileceği.1, 15, 4A, E
1.4. Bu parçaları derste öğrenilen temel kavramları kullanarak çözme ve çözümleri bir araya getirip sonuca ulaşma yeteneği1, 15, 4A, E
1.5. Elde edilen sonucun anlamlandırılması ve doğruluğunun kontrol edilebilmesi1, 15, 4A, E
2. Öğrenci temel fizik deneylerini kurma, deneyi gerçekleştirme ve sonuçları yorumlama yeteneği kazanacaktır.1, 10, 13, 3, 6, 8C, E
2.1. Fiziksel ölçüm yapma.1, 13, 3, 6, 8C, E
2.2. Ölçüm sonuçlarını grafik veya tablo gibi uygun metodlarla gösterebilme.1C
2.3. Deney sonuçları yorumlayıp fiziksel kanunlara ulaşabilme.10, 13, 3, 8C
2.4. Deney hatalarını tanımlamak10, 13, 8C
3. Öğrenci temel fizik kavramlarını ve doğanın işleyişini betimleyen temel fizik kanunlarını tartışma yeteneği kazanacaktır.1, 15, 3, 4A, E
3.1. Verilen bir fizik probleminde kullanılması gereken fizik kavram ve kanunlarını tanımlamak.1, 15, 3, 4A, E
3.2. Herhangibi bir problemi çözmek için gereken uygun fiziksel yaklaşımı seçebilme1, 15, 3, 4A, E
3.3. Problemi çözmek için gerekli olan matematik metodlarını kullanabilme.1, 15, 3, 4A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Elektrik yükü ve elektrik alanı
2Gauss kanunu
3Elektrik potansiyeli
4Kapasitanz ve dielektrikler
5Kapasitanz ve dielektrikler
6Akım, direnç ve elektromotif kuvvet
7Doğru akım devreleri
8Manyetik alan ve manyetik kuvvetler
9Manyetik alan kaynakları
10Elektromanyetik indükleme
11İndüktans
12İndüktans
13Alternatif akım
14Elektromanyetik dalgalar
Kaynak
College Physics, OpenStax College (From: https://openstaxcollege.org/textbooks/college-physics)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu