Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL MÜHENDİSLİĞİ3+035
Ders Programı Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adlen ALTUNBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Adlen ALTUNBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı-Farklı temel sistemlerinin çeşitleri ve amaçları hakkında bilgi edinmek. -Öğrencilere temelleri tasarlamak için uygulanan yöntemleri ve uygulamam yollarını aktarmak -Temel çözümlerinin farklı zemin koşullarına uygulanabilirliğini zaman etkisini de göz önüne alarak tartışmak ve değerlendirmek -Temel sistemlerinin tasarımı ve inşası için gerekli teorik altyapıyı oluşturmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Zemin incelemeleri: Geoteknik araştırma yöntemlerinin amacı, kapsamı ve aşamaları, zemin sondajları ve örneklemeleri, yerinde yapılan testler.,Zeminlerde plastik denge, Rankine ve Coulomb toprak basınçları teorileri, Aktif
ve pasif toprak basınçları, Problem çözümleri,Zeminlerde plastik denge, Rankine ve Coulomb toprak basınçları teorileri, Aktif
ve pasif toprak basınçları, Problem çözümleri,Yanal toprak basınçları, stabilite hesapları,İstinat duvarları, istinat duvarı çeşitleri, uygulama alanları, istinat duvarlarının tasarımı, stabilite kontrolleri, tasarım ve uygulamadan örnekler, Problem çözümleri,İstinat duvarları, istinat duvarı çeşitleri, uygulama alanları, istinat duvarlarının tasarımı, stabilite kontrolleri, tasarım ve uygulamadan örnekler, Problem çözümleri,Palplanş duvarları, çeşitleri, geçici ve kalıcı kullanım alanları,
palplanş analizinde temel varsayımlar,Konsol palplanş kazıkları, zemin basınç dağılımları ve denge denklemleri, Problem çözümü,Vize,Sığ temeller: Sığ temel türleri, taşıma kapasitesi, zemin dayanım parametrelerinin seçimi, Problem çözümü,Farklı yükleme koşulları altında sığ temellerin tasarımı
,Derin temel türleri ve tanımlar, yük aktarımı,Analitik yöntemlere dayalı eksenel yük kapasitesi, uç dayanımı, çevre sürtünmesi, yük kapasitesi, grup etkileri, derin temellerin oturması,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Zemin incelemeleri: Geoteknik araştırma yöntemlerinin amacı, kapsamı ve aşamaları, zemin sondajları ve örneklemeleri, yerinde yapılan testler.
2Zeminlerde plastik denge, Rankine ve Coulomb toprak basınçları teorileri, Aktif
ve pasif toprak basınçları, Problem çözümleri
3Zeminlerde plastik denge, Rankine ve Coulomb toprak basınçları teorileri, Aktif
ve pasif toprak basınçları, Problem çözümleri
4Yanal toprak basınçları, stabilite hesapları
5İstinat duvarları, istinat duvarı çeşitleri, uygulama alanları, istinat duvarlarının tasarımı, stabilite kontrolleri, tasarım ve uygulamadan örnekler, Problem çözümleri
6İstinat duvarları, istinat duvarı çeşitleri, uygulama alanları, istinat duvarlarının tasarımı, stabilite kontrolleri, tasarım ve uygulamadan örnekler, Problem çözümleri
7Palplanş duvarları, çeşitleri, geçici ve kalıcı kullanım alanları,
palplanş analizinde temel varsayımlar
8Konsol palplanş kazıkları, zemin basınç dağılımları ve denge denklemleri, Problem çözümü
9Vize
10Sığ temeller: Sığ temel türleri, taşıma kapasitesi, zemin dayanım parametrelerinin seçimi, Problem çözümü
11Farklı yükleme koşulları altında sığ temellerin tasarımı
12Derin temel türleri ve tanımlar, yük aktarımı
13Analitik yöntemlere dayalı eksenel yük kapasitesi, uç dayanımı, çevre sürtünmesi, yük kapasitesi, grup etkileri, derin temellerin oturması
14Final Sınavı
Kaynak
“Foundation Design, Principles and Practices”, D.P. Coduto, Prentice Hall. "Foundations and Earth Retaining Structures", M. Budhu, Wiley.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu