Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNŞAAT VE YIKIM ATIĞI2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ERTEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ERTEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnşaat ve Yıkım Atıkları (İYA)'rının miktarı, azaltma, tekrar kullanma, geri dönüştürme, atık yönetimi, döngüsel ekonomideki yeri
Dersin İçeriğiBu ders; Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İnşaat Sektörü,Avrupa Atık Politikaları ve Türkiye Sıfır Atık Projesi ve Standartları,İnşaat ve Yıkım Atığı Sözlüğü,İnşaat ve yıkım atığının dönüşümü: Temel kavramlar ,İnşaat atığının dönüşümü,Yıkım atığının dönüşümü,Dönüştürülen Atık Yönetim Planı,Yeşil bina sertifikaları ve atık kredileri,Kodlar ve atık,İnşaat dökümanlarında Atık,Tehlikeli yıkım atıklarının bertarafı ve afet atıkları,Döngüsel Ekonomi ve İYAları
,Döngüsel Ekonomi ve İYA,Döngüsel Ekonomi ve İYA; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Anlatım 2- Soru - Cevap 8- Grup Çalışması 11- Seminer 12- Vaka analizi 13-Videos(labs) 18- Vaka Çalışması A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İnşaat Sektörü
2Avrupa Atık Politikaları ve Türkiye Sıfır Atık Projesi ve Standartları
3İnşaat ve Yıkım Atığı Sözlüğü
4İnşaat ve yıkım atığının dönüşümü: Temel kavramlar
5İnşaat atığının dönüşümü
6Yıkım atığının dönüşümü
7Dönüştürülen Atık Yönetim Planı
8Yeşil bina sertifikaları ve atık kredileri
9Kodlar ve atık
10İnşaat dökümanlarında Atık
11Tehlikeli yıkım atıklarının bertarafı ve afet atıkları
12Döngüsel Ekonomi ve İYAları
13Döngüsel Ekonomi ve İYA
14Döngüsel Ekonomi ve İYA
Kaynak
https://zerowasteeurope.eu/library/ https://www.csb.gov.tr/sifir-atik-video-galeri https://sifiratik.gov.tr/bize-ulasin ISWA Dergisi Ders notları
ISWA ve diğer dergilerden makaleler Ellen MacArthur Vakfı kılavuzları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu