Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUKAVEMET II4+045
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Hakkı OMURTAG
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Hakkı OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı1. Plastik analiz ve kırılma varsayımlarını tanıtmak. 2. Çubuğun elastik eğrisini farklı yöntemlerle belirlemebilmek. 3. Birleşik mukavemet hallerinde (kesmeli eğilme, dış merkezli normal kuvvet, eğilmeli burulma) çubuk tasarımı yapmak. 4- Enerji yöntemlerini kavramak ve uygulayabilmek. 5- Stabilite kavramını öğrenmek ve kolonlara uygulayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Bileşik Yükleme Durumları,Doğrusal Olmayan Davranış ,Plastisite ve Kırılma Varsayımları ,Kesmeli Eğilme ,Kesmeli Eğilme,Elastik Eğri ,Elastik Eğri,Normal Kuvvette Dışmerkezlik ,Normal Kuvvette Dışmerkezlik ,Burulmalı Eğilme ,Enerji Kuramları ,Enerji Kuramları,Stabilite,Stabilite ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Plastik Davranış hakkında bilgi sahibi olur. 1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
2. Bileşik mukavemet halleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
3. Elastik eğri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
4. Enerji yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
5. Elastik stabilite hakkında bilgi sahibi olur.1, 14, 15, 2, 4, 6A, C, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bileşik Yükleme Durumları
2Doğrusal Olmayan Davranış
3Plastisite ve Kırılma Varsayımları
4Kesmeli Eğilme
5Kesmeli Eğilme
6Elastik Eğri
7Elastik Eğri
8Normal Kuvvette Dışmerkezlik
9Normal Kuvvette Dışmerkezlik
10Burulmalı Eğilme
11Enerji Kuramları
12Enerji Kuramları
13Stabilite
14Stabilite
Kaynak
Hibbeler, R. C., "Mechanics of Materials in SI Units", 10. Baskı (2018), Pearson. ISBN: 9781292178202
Omurtag, M. H., “Mukavemet (cilt 2)”, 4. Baskı (2018), Birsen Yayınevi. ISBN: 9755114327

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu