Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN TEKNİK ÇİZİM3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnşaat Mühendisliği'nde teknik çizim ile ilgili teorik ve pratik temel bilgilerin elde edilmesi ve mimari ve statik projelerin okunabilmesi, anlaşılabilmesi ve çizilebilmesi. Bu ders, İnşaat Mühendisliği'nde teknik çizim ile ilgili teorik ve pratik temel bilgileri içermektedir. Öğrenciler, bu derste mevcut yapıların örnek projelerinin teknik çizimleri ile mimari ve statik projeleri okumayı, anlamayı ve çizmeyi öğreneceklerdir. Dersin içeriği, çeşitli geometrilerde farklı yapıların çizimleri, kullanılan çizgi tipleri, kat planları, kesitler ve yapısal elemanların detay çizimlerini kapsamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel çizim prensipleri,İzdüşüm teknikleri,Kesit ve Görünüşler,Autocad Komutları,Autocad Komutları (devamı),Örnek bir mimari çizimin incelenmesi (notasyon ve detaylar),Örnek bir mimari çizimin incelenmesi (katmanlar ve değişiklikler),Örnek mimari ve statik projeler üzerinde yerleşim ve boyutlandırma uygulaması,Örnek statik projeler üzerinde kat planlarının çizim uygulaması,Örnek statik projeler üzerinde kesit ve görünüşlerin çizim uygulaması,Örnek statik projeler üzerinde kolon aplikasyon planlarının çizim uygulaması,Örnek statik projeler üzerinde taşıyıcı eleman detaylarının çizim uygulaması,Tüm detayları ile bir tasarımın çizim olarak oluşturulması,Tüm detayları ile bir tasarımın çizim olarak oluşturulması (devamı); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, dersi bütünüyle öğrendiklerinde: 1. Bilgisayar destekli çizimde inşaat mühendisliği uygulamalarıyla ilgili temel becerileri öğrenebilirler, 2. Çizimi tasarım sürecinde araç olarak etkin bir şekilde kullanabilirler, 3. Mevcut binaların projeleri üzerinde çalışarak deneyim kazanabilirler, 4. İnşaat Mühendisliği ile ilgili çizimlerin teknik detaylarını anlama konusunda sağlam bir anlayış kazanabilirler.1, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel çizim prensipleri
2İzdüşüm teknikleri
3Kesit ve Görünüşler
4Autocad Komutları
5Autocad Komutları (devamı)
6Örnek bir mimari çizimin incelenmesi (notasyon ve detaylar)
7Örnek bir mimari çizimin incelenmesi (katmanlar ve değişiklikler)
8Örnek mimari ve statik projeler üzerinde yerleşim ve boyutlandırma uygulaması
9Örnek statik projeler üzerinde kat planlarının çizim uygulaması
10Örnek statik projeler üzerinde kesit ve görünüşlerin çizim uygulaması
11Örnek statik projeler üzerinde kolon aplikasyon planlarının çizim uygulaması
12Örnek statik projeler üzerinde taşıyıcı eleman detaylarının çizim uygulaması
13Tüm detayları ile bir tasarımın çizim olarak oluşturulması
14Tüm detayları ile bir tasarımın çizim olarak oluşturulması (devamı)
Kaynak
Thomas E French, Charles J. Vierck, Robert J. Foster, "Engineering Drawing and Graphic Technology", McGraw Hill Engineering Graphics Essentials, Kirstie Plantenberg, University of Detroit Mercy, Schroff Development Corporation Publications; Engineering Graphics with Autocad 2017, James D. Bethune

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu