Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA ÖZEL KONULAR 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Special topics in OR selected to suit the research interests of the faculty. Individual or small group studies of special areas of OR which fit into students' programs of study and which may not be covered by other OR courses. 2019-2020 Fall semester Industrial Engineering Applications in Health Care Systems: Explores components of the healthcare system, existing problems in healthcare systems; application of industrial engineering tools in improving the healthcare system.
Dersin İçeriği Bu ders; INTRODUCTION TO HEALTH CARE (DELIVERY) SYSTEMS,INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING IN HEALTH CARE DELIVERY SYSTEMS (Need for Industrial and Systems engineering tools in health care system modeling, design, and analysis ),APPLICATIONS OF METHODS IMPROVEMENT AND WORK SIMPLIFICATION,APPLICATION OF STAFFING METHODOLOGIES,APPLICATION OF SCHEDULING METHODOLOGIES (Work Scheduling),APPLICATION OF SCHEDULING METHODOLOGIES (Personnel Scheduling),APPLICATION OF QUEUING AND SIMULATION METHODOLOGIES,APPLICATION OF QUEUING AND SIMULATION METHODOLOGIES,APPLICATION OF STATISTICAL METHODS,APPLICATION OF OPTIMIZATION MODELS,APPLICATION OF OPTIMIZATION MODELS,APPLICATION OF QUALITY IMPROVEMENT TOOLS,APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS/ DECISION SUPPORT TOOLS,APPLICATION OF OTHER INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNIQUES,FUTURE TRENDS; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2019-2020 Fall semester Industrial Engineering Applications in Health Care Systems: Students should be able to:- model, solve and analyze healthcare system problems using optimization and/or simulation tools; explain the complex interactions that exist in healthcare systems. 1, 14, 22, 3, 8, 9 A, D, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 INTRODUCTION TO HEALTH CARE (DELIVERY) SYSTEMS
2 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING IN HEALTH CARE DELIVERY SYSTEMS (Need for Industrial and Systems engineering tools in health care system modeling, design, and analysis )
3 APPLICATIONS OF METHODS IMPROVEMENT AND WORK SIMPLIFICATION
4 APPLICATION OF STAFFING METHODOLOGIES
5 APPLICATION OF SCHEDULING METHODOLOGIES (Work Scheduling)
6 APPLICATION OF SCHEDULING METHODOLOGIES (Personnel Scheduling)
7 APPLICATION OF QUEUING AND SIMULATION METHODOLOGIES
8 APPLICATION OF QUEUING AND SIMULATION METHODOLOGIES
9 APPLICATION OF STATISTICAL METHODS
9 APPLICATION OF OPTIMIZATION MODELS
10 APPLICATION OF OPTIMIZATION MODELS
11 APPLICATION OF QUALITY IMPROVEMENT TOOLS
12 APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS/ DECISION SUPPORT TOOLS
13 APPLICATION OF OTHER INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNIQUES
14 FUTURE TRENDS
Kaynaklar
Healthcare Systems Engineering, Paul M. Griffin, Harriet B. Nembhard, Christopher J. DeFlitch, Nathaniel D. Bastian, Hyojung Kang, David A. Munoz, Wiley, 2016. (ISBN: 978-1-118-97108-6)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu