Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİ YAPILARI 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Nesne Tabanlı Programlama ve Ayrık Matematik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, farklı tip problemlerin çözümünde etkili algoritma tasarımı için, bir bilgisayardaki verinin nasıl organize edilmesi gerektiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. İşlenen konular, diziler, listeler, yığıtlar, sıralar, ağaçlar, yığınlar, çizgeler ve arama, sıralama, seçme ve diğer benzeri uygulamalar için bu veri yapılarının kullanımını kapsamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Veri yapıları ve algoritmalara giriş; Java programlama tekrarı,Nesne tabanlı programlama: sınıflar, yöntemler ve kalıtım,Temel veri yapıları: Diziler ,Temel veri yapıları: Bağlı Listeler,Algoritma analizi ve karmaşıklık gösterimleri,Özyineleme ve Tümevarım,Soyut veri tipleri: Yığıt,Soyut veri tipleri: Sıra,Listeler ,Ağaçlar ve İkili Arama Ağaçları,Öncelikli Sıralar ve Yığınlar,Sıralama ve Seçme Algoritmaları,Çizgeler,Uygulamalar: soyut veri yapıları ile algoritma tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci algoritma analizinin ana ilkelerini açıklayabilecektir 1, 15, 4, 9 A, C
Öğrenci diziler, listeler, yığıt ve sıra gibi temel veri yapılarını algoritma tasarımında kullanabilecektir. 1, 13, 15, 16, 4, 9 A, C, D
Öğrenci ağaç, ikili ağaç, yığın ve çizge veri yapılarını tanımlayabilecek ve problem çözümlerinde uygulayabilecektir 1, 13, 15, 4 A, C
Öğrenci bir problemin etkili çözümü için uygun veri yapısını seçebilecektir 1, 13, 15, 16, 4 C, D
Öğrenci bir algoritmik çözümün doğruluğunu, karmaşıklığını ve verimliliğini analiz edebilecektir 1, 13, 16, 4, 9 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Veri yapıları ve algoritmalara giriş; Java programlama tekrarı Kitap Bölümü 1
2 Nesne tabanlı programlama: sınıflar, yöntemler ve kalıtım Kitap Bölümü 2
3 Temel veri yapıları: Diziler Kitap Bölümü 3.1
4 Temel veri yapıları: Bağlı Listeler Kitap Bölümü 3.2, 3.3, 3.4
5 Algoritma analizi ve karmaşıklık gösterimleri Kitap Bölümü 4
6 Özyineleme ve Tümevarım Kitap Bölümü 5
7 Soyut veri tipleri: Yığıt Kitap Bölümü 6.1
8 Soyut veri tipleri: Sıra Kitap Bölümü 6.2, 6.3
9 Listeler Kitap Bölümü 7
10 Ağaçlar ve İkili Arama Ağaçları Kitap Bölümü 8, 11
11 Öncelikli Sıralar ve Yığınlar Kitap Bölümü 9
12 Sıralama ve Seçme Algoritmaları Kitap Bölümü 12
13 Çizgeler Kitap Bölümü 14
14 Uygulamalar: soyut veri yapıları ile algoritma tasarımı
Kaynaklar
Ders Kitabı: Data Structures and Algorithms in Java 6/e, Michael T. Goodrich, Wiley. ISBN: 978-1-118-77133-4
Yardımcı Kaynaklar: Robert Lafore, Data Structures and Algorithms in Java, 2nd edition, Pearson, 2003, ISBN-13: 9780672324536 Data Structures and Algorithms in C++, 4th Edition, Mark A. Weiss, ISBN: 978-0132847377 Ders sunum ve notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ödev 10  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 5 70
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu