Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AYRIK MATEMATİK 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Cihan Bilge KAYASANDIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ayrık Matematik, öğrencilere mantıksal ve matematiksel düşünebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Kurs, 5 temel alanda bu becerileri kazandırmayı amaçlamakradır: (i) Mathmetiksel muhakame (ii) Kombinatoryal analiz (iii) Ayrık yapılar (iv) Algoritmik düşünce (v) Uygulama ve modelleme
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Mantığın temelleri ,2. Hafta: Mantığın Temelleri (Devam),3. Hafta: İspat Metodları,4. Hafta: İspat Metodları (Devam),5. Hafta: Kümeler,6. Hafta: Fonksiyonlar,7. Hafta: Algoritmalar ve Karmaşıklık,8. Hafta: Algoritmalar ve Karmaşıklık (Devam),9. Hafta: Metematiksel tümevarım ve özyineleme,10. Hafta: Saymanın Temel Prensipleri,11. Hafta: Temel Grafik Teorisi,12. Hafta: Ağaçlar,13. Hafta: Temel Grafik ve Ağ problemleri,14. Hafta: Ayrık Ağ Optimizasyon Problemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mantıksal notasyonları kullanarak argüman oluşturabilecek ve bu argümanın geçerli olup olmadığına karar verebilecektir. 1, 15, 2, 3 A, C
2. İspat tekniklerini kullanarak ispat yapabilecek ve yapılan ispatları değerlendirebileceklerdir. 1, 15, 2, 3 A, C
3. Kümelerin temel prensiplerini, küme operasyonlarını anlayabilecek ve set eşitliklerini ispatlayabileceklerdir. 1, 15, 2, 3 A, C
4. Temel sayma prensiplerini uygulayabilecek ve buna yönelik problemleri çözebileceklerdir. 1, 15, 2, 3 A, C
5. Fonksiyonların özelliklerini tanımlayabilecekler ve aralarındaki ilişkileri gösterebileceklerdir. 1, 15, 2, 3 A, C
6. Temel bilgisayar programlama problemlerine yönelik sözde kod yazabilecekler ve bu kodların performansını değerlendirebileceklerdir. 1, 15, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Mantığın temelleri
2 2. Hafta: Mantığın Temelleri (Devam)
3 3. Hafta: İspat Metodları
4 4. Hafta: İspat Metodları (Devam)
5 5. Hafta: Kümeler
6 6. Hafta: Fonksiyonlar
7 7. Hafta: Algoritmalar ve Karmaşıklık
8 8. Hafta: Algoritmalar ve Karmaşıklık (Devam)
9 9. Hafta: Metematiksel tümevarım ve özyineleme
10 10. Hafta: Saymanın Temel Prensipleri
11 11. Hafta: Temel Grafik Teorisi
12 12. Hafta: Ağaçlar
13 13. Hafta: Temel Grafik ve Ağ problemleri
14 14. Hafta: Ayrık Ağ Optimizasyon Problemleri
Kaynaklar
Discrete Mathematics and Its Applications, Kenneth H. Rosen, 7th edition, McGraw-Hill, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 5 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 149
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu