Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin temel faaliyetlerini ve yaklaşım felsefelerini kavratmak; ayrıca değişik faaliyet alanlarına nasıl bir katkı yapılabileceğini ve yenilikçi bir yaklaşımla bu alanlarda nasıl bir geliştirme yapılabileceğini asarlayabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Endüstri Mühendisliğinin Genel Tarihçesi,Yöneylem Araştırması ve Doğrusal Programlamaya Giriş,Doğrusal Programlama (Excel Çözücü Örneği),Tesis Yerleşimi Problemlerine Giriş,Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramlarına Giriş,Proje Yönetimine Giriş,Satış Talep tahminleri ve trend Kavramlarına Giriş,Satış Talep Tahminleri ve Sezonsallık Kavramlarına Giriş,İş Etüdüne Giriş,Zaman Etüdüne Giriş,Mühendislik Problemlerinde Ekonomiye Giriş,Üretim ve Planlama, Envanter Yönetimine Giriş,KAlite konsepti ve kalite kontrole Giriş,Karar Vermeye Giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
6) Endüstri mühendisliği problemlerini analitik bir bakış açısıyla inceleyebileceklerdir. 1, 10, 14, 15, 2, 8 A, B, D
5) Sistemi bir bütün olarak düşünerek inceleyeceklerdir ve sistemin değişik birimlerinin ahenkli çalışmasını sağlayacak teklif ve iyileştirmeleri yapabileceklerdir. 1, 10, 2 A, B
4) Karşılaşılan problemlerin hangi Endüstri Mühendisliği tekniği ile çözülebileceğine karar verebileceklerdir. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 8 A, B, D
3) Endüstri mühendisliğinin ana konularındaki temel kavram ve teknikler tanıyabileceklerdir. 1, 10, 14, 2 A, B, C
2) Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olacaktır. 1, 10, 2
1) Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin gelişimini kronolojik tarih perspektifinden bakarak tanıyabilecektir. 1, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Endüstri Mühendisliğinin Genel Tarihçesi
2 Yöneylem Araştırması ve Doğrusal Programlamaya Giriş
3 Doğrusal Programlama (Excel Çözücü Örneği)
4 Tesis Yerleşimi Problemlerine Giriş
5 Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramlarına Giriş
6 Proje Yönetimine Giriş
7 Satış Talep tahminleri ve trend Kavramlarına Giriş
8 Satış Talep Tahminleri ve Sezonsallık Kavramlarına Giriş
9 İş Etüdüne Giriş
10 Zaman Etüdüne Giriş
11 Mühendislik Problemlerinde Ekonomiye Giriş
12 Üretim ve Planlama, Envanter Yönetimine Giriş
13 KAlite konsepti ve kalite kontrole Giriş
14 Karar Vermeye Giriş
Kaynaklar
"Introduction to Industrial and Systems Engineering", Wayne C. TURNER, Joe H. MIZE, Kenneth E. CASE ve John W. NAZEMETZ, Prentice Hall, >/= 3. Basım
“Mynard’s Industrial Engineering Handbook”, K. Jell, B., Zandin, Mc Graw-Hill “Endüstri Mühendisliğine Giriş”, Editör: Öztemel, E., Papatya Yayıncılık, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 71
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu