Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİK I 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN, Öğr.Gör. Baturay ÖZGÜRÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders toplam iki dönem sürecek olan kalkülüs temelli fizik dersleri serinin ilkidir. Ders konuları mühendislik ve uygulamalı bilimler alanında eğitim görecek öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanmıştır. Dersin ana içeriği Newton Mekaniğine giriştir. Dersin amacı modern bilimde çok önemli olan eleştirel düşünme yeteneğini öğrenmek ve temel fizik prensiplerini içeren problem ve durumlar için etkili bir şekilde uygulayabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Ölçme ve Vektörler,Düz çizgide hareket,2 ve 3 boyutta hareket,Newton’un Hareket Kanunları,Newton kanunlarının Uygulanması,İş ve Kinetik Enerji,Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu I,Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu II,Momentum, İtme ve Çarpışmalar,Katı Cisimlerin Dönmesi,Katı Cisimleri Dinamiği I,Katı Cisimleri Dinamiği II,Periyodik Hareket,Yerçekimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 15, 3, 4 A, E
1, 15, 3, 4 A, E
1. Öğrenci eleştirel düşünme yeteneği geliştirip uygun fiziksel kavramları ve temel fiziksel prensipleri kullanarak fizik problemlerine uygulayabilecektir. 1, 15, 4 A, E
1.1. Açık uçlu fizik problemlerini analiz etme yeteneği 1, 15, 4 A, E
1.2. Hangi yaklaşımları ve basitleştirmelerin bu fiziksel probleme uygulanabileceği 1, 15, 4 A, E
1.3. Problemi parçalara nasıl ayrılabileceği. 1, 15, 4 A, E
1.4. Bu parçaları derste öğrenilen temel kavramları kullanarak çözme ve çözümleri bir araya getirip sonuca ulaşma yeteneği 1, 15, 4 A, E
1.5. Elde edilen sonucun anlamlandırılması ve doğruluğunun kontrol edilebilmesi 1, 15, 4 A, E
2. Öğrenci temel fizik deneylerini kurma, deneyi gerçekleştirme ve sonuçları yorumlama yeteneği kazanacaktır. 1, 10, 13, 3, 6, 8 C, E
2.1. Fiziksel ölçüm yapma. 1, 13, 3, 6, 8 C, E
2.2. Ölçüm sonuçlarını grafik veya tablo gibi uygun metodlarla gösterebilme. 1 C
2.3. Deney sonuçları yorumlayıp fiziksel kanunlara ulaşabilme. 10, 13, 3, 8 C
2.4. Deney hatalarını tanımlamak 10, 13, 8 C
3. Öğrenci temel fizik kavramlarını ve doğanın işleyişini betimleyen temel fizik kanunlarını tartışma yeteneği kazanacaktır. 1, 15, 3, 4 A, E
3.1. Verilen bir fizik probleminde kullanılması gereken fizik kavram ve kanunlarını tanımlamak. 1, 15, 3, 4 A, E
3.2. Herhangibi bir problemi çözmek için gereken uygun fiziksel yaklaşımı seçebilme 1, 15, 3, 4 A, E
3.3. Problemi çözmek için gerekli olan matematik metodlarını kullanabilme. 1, 15, 3, 4 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ölçme ve Vektörler
2 Düz çizgide hareket
3 2 ve 3 boyutta hareket
4 Newton’un Hareket Kanunları
5 Newton kanunlarının Uygulanması
6 İş ve Kinetik Enerji
7 Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu I
8 Potansiyel enerji ve Enerjinin Korunumu II
9 Momentum, İtme ve Çarpışmalar
10 Katı Cisimlerin Dönmesi
11 Katı Cisimleri Dinamiği I
12 Katı Cisimleri Dinamiği II
13 Periyodik Hareket
14 Yerçekimi
Kaynaklar
University Physics with Modern Physics Technology Update (Chs. 1-14): Pearson New International Edition 13th Edition Hugh Young, Roger Freedman Jul 2013, Paperback, 1008 pages ISBN13: 9781292021874 ISBN10: 129202187X
College Physics, OpenStax College (From: https://openstaxcollege.org/textbooks/college-physics)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu