Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Melis Almula KARADAYI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı üretim planlama ve stok kontrol sistemlerinin temel kavramlarını öğretmek, kapasite planlaması,toplu üretim planlaması ve envanter analizini anlamak; üretim sistemlerinde stratejik, taktik ve operasyonel aşamalardaki planlamalar arasındaki bağlantıları matematiksel yapılarını anlayarak kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Üretim Sistemlerine Giriş,Tahmin Yöntemleri,Tahmin Yöntemleri,Tahmin Yöntemleri,Bütünleşik Üretim Planlama,Bütünleşik Üretim Planlama,Bütünleşik Üretim Planlama,Envanter Yönetimi,ARA SINAV,Envanter Yönetimi,Envanter Yönetimi,ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ,Malzeme İhtiyaç Planlaması,Malzeme İhtiyaç Planlaması,Vaka Çalışmaları Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üretim sürecinde farklı yerleştirme düzenlerinin ayrımını yapmak 1, 2 A, E
Üretim, üretim planlama ve envanter kontrol sistemlerinin temel kavramlarını anlamak 1, 15, 2, 8 A, E
Talebi tahmin etmek için tahmin yöntemlerini kullanmak 1, 15, 2, 6, 8 A, E
Bütünleşik Üretim Planlarını kurgulamak 1, 15, 2, 6, 8 A, E
Belirli ve belirsiz talep altında envanter kontrol sistemlerini anlamak 1, 15, 2, 6, 8 A, E
Ana Üretim Çizelgesini oluşturmak 1, 15, 2, 6, 8 A, E
Malzeme ihtiyaç planlamasını oluşturmak ve parti büyüklüğü belirleme problemlerini çözmek 1, 15, 2, 6, 8 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üretim Sistemlerine Giriş
2 Tahmin Yöntemleri
3 Tahmin Yöntemleri
4 Tahmin Yöntemleri
5 Bütünleşik Üretim Planlama
6 Bütünleşik Üretim Planlama
7 Bütünleşik Üretim Planlama
8 Envanter Yönetimi
9 ARA SINAV
10 Envanter Yönetimi
11 Envanter Yönetimi
12 ANA ÜRETİM ÇİZELGESİ
13 Malzeme İhtiyaç Planlaması
14 Malzeme İhtiyaç Planlaması
15 Vaka Çalışmaları Sunumları
Kaynaklar
Nahmias S., Production and Operations Analysis, 6th Edition, McGraw-Hill. ISBN-10: 7302203474
Sipper D., R.L. Bulfin, Production: Planning, Control, and Integration, McGraw-Hill, 1997 Zipkin, Paul H. Foundations of Inventory Management. Boston: McGraw–Hill, 2000, ISBN-10: 0256113793

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 10 50
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 44 44
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu