Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MODELLEME VE BENZETİM 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin endüstrideki reel iş süreçlerini kavrayabilmesi ve onların bilgisayar ortamında benzetimini yapabilmesini ve buna yönelik olarak iş geliştirme sürecine katkı sağlamasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Simülasyona giriş,Girdi Analizi,Rastgele Sayı ve Değişken Üretimi,Monte Carlo Simülasyon Örnekleri,Dinamik Simülasyon Örnekleri,Arena'da Ayrık Olay Simülasyonu - Temel Operasyon Validasyonu,Arena'da Ayrık Olay Simülasyonu - Detaylı Operasyonlar,Sonlu Simülasyonlarda Çıktı Analizi,Arena'da Ayrık Olay Simülasyonu - Orta Düzey Modelleme,Sabit Durumlu Simulasyonlarda Çıktı Analizi,Arena'da Entity Transfer Mekanizması,Örnek Uygulamalar I,Örnek Uygulamalar II,Arena - Process Analyer Modülünün Kullanılışı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. El simülasyonu yapabilecek ve gerekli istatistikleri hesaplayabilecektir. 1, 15 A, C
2. Monte Carlo simulasyonunu açıklayabilecek ve uygulamasını yapabilecektir. 1, 9 A, C
3. Rastgele sayı üretmenin mantığını bilecek ve Linear Congrential metod ile rastgele sayı üretebilecektir. 1, 15 A, C
4. Arena yazılımını kullanabilecek ve Arena'da Discrete Event Simulasyonu yapabilecektir. 6, 9 A, D
5. Arena'dan çıkan sonuçları analiz edebilecek ve iş geliştirme önerileri sunabilecektir. 1, 6 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Simülasyona giriş
2 Girdi Analizi
3 Rastgele Sayı ve Değişken Üretimi
4 Monte Carlo Simülasyon Örnekleri
5 Dinamik Simülasyon Örnekleri
6 Arena'da Ayrık Olay Simülasyonu - Temel Operasyon Validasyonu
7 Arena'da Ayrık Olay Simülasyonu - Detaylı Operasyonlar
8 Sonlu Simülasyonlarda Çıktı Analizi
9 Arena'da Ayrık Olay Simülasyonu - Orta Düzey Modelleme
10 Sabit Durumlu Simulasyonlarda Çıktı Analizi
11 Arena'da Entity Transfer Mekanizması
12 Örnek Uygulamalar I
13 Örnek Uygulamalar II
14 Arena - Process Analyer Modülünün Kullanılışı
Kaynaklar
J. Banks, J.S. Carson, B.L. Nelson and D.M. Nicol, Discrete-Event System Simulation, 3rd Edition, Prentice Hall, 2001 W.D. Kelton, R.P. Sadowski and D.A. Sadowski, Simulation with Arena, 2nd Edition, McGraw-Hill, 2002 3. S.H. Ross, Simulation, 2nd Edition, Academic Press,1997

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 5 70
Rehberli Problem Çözme 10 4 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 11 4 44
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 20 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu