Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tedarik Zincirlerinin genel yapısını tanıtmak ve tedarik zincirlerinde karşılaşılan problemleri incelemek
Dersin İçeriği Bu ders; Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Sorunlar,Tedarik Zinciri Faaliyetleri-I, Tedarik Zinciri Faaliyetleri-II,Tedarik Zincirlerinde Dağıtım Ağı Tasarımı-I,Tedarik Zincirlerinde Dağıtım Ağı Tasarımı-II,Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-I,Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-II (Tesis Yeri ve Kapasite Atama Modelleri),Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-III (Yerçekimi Yerleşim Modelleri),Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli,Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Birlikte Sipariş Verme Modelleri-I,Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Birlikte Sipariş Verme Modelleri-II,Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi-I,Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi-II,Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
6) Bir tedarik zincirindeki temel bileşenleri tanımlayabilir 1, 2, 3 A, C
5) Gerekli güvenlik stok seviyelerini etkileyen faktörleri tanımlayabilir 1, 2, 3 A, C
4) Güvenlik stok rolünü yorumlayabilir 1, 2, 3 A, C
3) Maliyetleri arttırmaksızın çevrim stoğu ve sipariş miktarını düşüren yönetimsel kaldıraçları tanımlayabilir 1, 2, 3, 6 A, C
2) Bir tedarik zincirindeki optimal çevrim stok miktarını belirlemek için maliyet dengeleyebilir 1, 2, 3, 6 A, C
1) Tesis yeri belirleme ve kapasite dağıtım kararlarında optimizasyon tekniklerini kullanabilir 1, 2, 3, 6 A, C
7) Bir tedarik zincirindeki çevrim bakış açısını ve itme-çekme bakış açısını tanımlayabilir 1, 2, 3 A, C
8) Dağıtım ağını tasarlarken dikkate alınması gereken anahtar faktörleri tanımlayabilir 1, 2, 3 A, C
9) Çeşitli dağıtım seçeneklerinin güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilir 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Sorunlar
2 Tedarik Zinciri Faaliyetleri-I
3 Tedarik Zinciri Faaliyetleri-II
4 Tedarik Zincirlerinde Dağıtım Ağı Tasarımı-I
5 Tedarik Zincirlerinde Dağıtım Ağı Tasarımı-II
6 Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-I
7 Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-II (Tesis Yeri ve Kapasite Atama Modelleri)
8 Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları ve Modelleri-III (Yerçekimi Yerleşim Modelleri)
9 Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
10 Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Birlikte Sipariş Verme Modelleri-I
11 Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Birlikte Sipariş Verme Modelleri-II
12 Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi-I
13 Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi-II
14 Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları
Kaynaklar
Ders notları
Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 16 3 48
Rehberli Problem Çözme 16 1 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 8 64
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu