Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AĞ AKIŞLARI VE TAMSAYILI PROGRAMLAMA 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Hakan TOZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler şebeke problemlerini belirleyip formüle edebilir, tam sayılı programlama problemlerini belirleyip formüle edebilir , tamsayılı ve lineer olamayan programlama modellerini kurabilir, uygun çözüm yöntemlerini belirleyip uygulayabilir ve GAMS, CPLEX ve benzeri matematiksel programlama yazlımlarını kullanbilme becerisini kazanır.
Dersin İçeriği Bu ders; Linear Programlama tekrarı ve ağ modellerine giriş ,Ulaştırma ve geçici Konaklama Modelleri,Atama Modelleri,Kapsayan ağaç problemleri - Prim algoritması, Kruskal algoritması,En kısa yol Problemleri,Maksimum akış problemleri Ford-Fulkerson Algoritası,,Multicommondity Flow, and network synthesis problems,Tamsayı programlamaya giriş,Tamsayı programlama problemlerini formüle etme.,Karışık tamsayı programlama problemlerini formüle etme.,Tamsayı programlama problemlerini çözme- branch and bound method and cutting plane algorithm,Dinamik Programlama,Nonlinear programlama, Lagrange multipliers and Kuhn-Tucker conditions to solve constrained nonlinear programming ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ulastirma modellerini tanımlar ve kurar 1, 12, 14, 15, 4, 6 A, C, E
geçici konaklama modellerini tanımlar ve kurar 1, 12, 14, 15, 4, 6 A, E
atama modellerini tanımlar ve kurar 1, 12, 14, 15, 4, 6 A, C
Ağ modellerini tanımlar, kurar ve uygun algoritmalar ile çözer 1, 12, 14, 15, 4, 6 C, E
Tam sayılı programlama modellerini tanımlar, kurar ve uygun algoritmalar ile çözer 1, 10, 12, 14, 15, 4, 6 A, C, E
Nonlinear programlama modellerini tanımlar, kurar ve uygun algoritmalar ile çözer 1, 12, 14, 15, 4, 6 A, C, E
matematiksel programlama yazılımı kullanarak matematiksel modelleri çözer, duyarlılık analizi yapar ve raporlar 1, 12, 14, 15, 2, 4, 6 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Linear Programlama tekrarı ve ağ modellerine giriş
2 Ulaştırma ve geçici Konaklama Modelleri
3 Atama Modelleri
4 Kapsayan ağaç problemleri - Prim algoritması, Kruskal algoritması
5 En kısa yol Problemleri
6 Maksimum akış problemleri Ford-Fulkerson Algoritası,
7 Multicommondity Flow, and network synthesis problems
8 Tamsayı programlamaya giriş
9 Tamsayı programlama problemlerini formüle etme.
10 Karışık tamsayı programlama problemlerini formüle etme.
11 Tamsayı programlama problemlerini çözme- branch and bound method and cutting plane algorithm
12 Dinamik Programlama
13 Nonlinear programlama
14 Lagrange multipliers and Kuhn-Tucker conditions to solve constrained nonlinear programming
Kaynaklar
Taha, Hamdy A., Operations Research, 8th edition, 2007. ISBN: 0131360140; Bazaraa M.S., Jarvis J.J., Sherali H.D., Linear Programming and Network Flows, 3 th Edition, ISBN 978-0-470-46272-0
Winston, Wayne L., Operations Research: Applications and Algorithms, 4th edition, 2003. ISBN-13: 978-0534380588 (Course notes and other material may be provided by the instructor)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 10 50
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 44 44
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu