Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TESİS TASARIMI VE PLANLAMA 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Melis Almula KARADAYI
Dersi Verenler Doç.Dr. Özlem ŞENVAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, üretim tesislerinin tasarım ve planlanmasıyla ilgili endüstri mühendisliği perspektifinde giriş bilgisi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tesis Planlamaya Giriş ,Tesis Lokasyon Problemi ,Temel Ayrık ve Sürekli Lokasyon Modelleri ,İleri Seviye Lokasyon Modelleri ,İleri Seviye Lokasyon ve Tahsis Modelleri ,Tahminleme ve Kapasite Belirleme ,Gereklilik Belirleme (ürün ve süreç tasarımında) ,Gereklilik Belirleme (çizelge tasarımında) ,Akış ve Alan Planlaması ,Çalışan Gereksinimleri ,Malzeme Taşıma, Depolama ve İmalat İşlemleri ,Tesis Yerleşimi ve Bilgisayarlı Yerleşim Tekniklerine Giriş,Tesis Sistemleri ,Hazırlama ve Sunma, Uygulama ve Bakım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alternatif tesis planlarını değerlendirebilmek. 1, 15, 2 A, C
Tesis düzenlemesi problemlerini çözebilmek 1, 15, 2 A, C
Planlama amacıyla veri araştırma, toplama ve analizini yapabilmek 1, 15, 2 A, C
Numerik problem çözümünde MS Excel'i kullanabilmek 1, 15, 2 A, C
Doğrusal ve karma tamsayılı programlama problemlerini GAMS kullanarak çözebilmek 1, 15, 2 A, C
İleri seviye tesis lokasyon problemlerini formüle edebilmek 1, 15, 2 A, C
Temel tesis lokasyon problemlerini çözebilmek 1, 15, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tesis Planlamaya Giriş
2 Tesis Lokasyon Problemi
3 Temel Ayrık ve Sürekli Lokasyon Modelleri
4 İleri Seviye Lokasyon Modelleri
5 İleri Seviye Lokasyon ve Tahsis Modelleri
6 Tahminleme ve Kapasite Belirleme
7 Gereklilik Belirleme (ürün ve süreç tasarımında)
8 Gereklilik Belirleme (çizelge tasarımında)
9 Akış ve Alan Planlaması
10 Çalışan Gereksinimleri
11 Malzeme Taşıma, Depolama ve İmalat İşlemleri
12 Tesis Yerleşimi ve Bilgisayarlı Yerleşim Tekniklerine Giriş
13 Tesis Sistemleri
14 Hazırlama ve Sunma, Uygulama ve Bakım
Kaynaklar
"J. A. Tompkins, J. A. White, Y.A. Bozer, and J. M. A. Tanchoco, “Facilities Planning'', 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., (2010). ISBN 978-0470444047."
H. Heargu, Facilities Design, PWS Pub. Co., 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 5 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 4 16
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu