Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 3+2 4 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nesne tabanlı programlamanın temel prensiplerini tanımlama, Java ile programlama için gerekli araçları kullanarak program tasarlama ve gerçekleştirme yetkinliği kazanma
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta: Nesne tabanlı programlama diline giriş, bilgisayar programları, programlama çevresinin ve araçlarının tanıtımı, algoritma tasarımı,2.Hafta: Temel veri tipleri, değişkenler, aritmetik operatörler, girdi ve çıktılar, String tipleri, kontrol yapıları, boolean değişkeni ve operatörleri, rakamların ve Stringlerin karıştırılması, iç içe dallanmalar,3.Hafta: Döngüler (for, do, while), iç içe döngüler, rastgele sayılar, metotlar, parametre aktarımı, dönüş değerleri, dönüş değeri olmayan metotlar, değişken kapsamı, tekrarlanan metotlar,4.Hafta: Diziler ve dizi listeleri, dizi algoritmaları, iki boyutlu diziler,5.Hafta: Girdi/Çıktı ve hata yönetimi, dosyalar ile işlemler, komut satırı işlemleri, hata yakalama (try-catch-finally),6.Hafta: Nesneler ve sınıflar, instance metotları, başlangıç metotları (constructor), nesne referansları, static değişkenler ve metotlar,7. Hafta: Kalıtım, alt sınıflar ve metotlar, çok biçimlilik (polymorphism), arayüz tipleri,8. Hafta: Grafiksel arayüz tasarım kütüphaneleri ve grafiksel arayüz tasarımında ileri seviye konular,9. Hafta: Nesne tabanlı tasarım, yazılım geliştirme süreci,10. Hafta: Tekrarlama (Recursion), sıralama ve arama (selection/merge/binary search),11. Hafta: Java Collection Framework,12. Hafta: Java Enterprise (J2EE),13. Hafta: Java ile Web Programlama,14. Hafta: Java’nın güvenlik yapısı ve bilgi güvenliği kütüphaneleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Nesne tabanlı programlamanın tanımını ve ana ilkelerini açıklayabilecektir. 1, 13 A, C
1.1. Nesne tabanlı programlamayı tanımlayabilir. 1, 13 A, C
1.3. Sınıf, nesne, polimorfizm, kalıtsallık gibi nesne tabanlı programlamanın temel kavramlarını açıklayabilir. 1, 13 A, C
2. Java ile uygulamalar geliştirebilecektir. 1, 13 A, C
2.1. Java programlarının nasıl çalıştığını açıklayabilir. 1, 13 A, C
2.2. Java'daki temel değişken tiplerini açıklayabilir ve ayırt edebilir. 1, 13 A, C
2.3. Java'daki temel kontrol yapılarını açıklayabilir ve ayırt edebilir. 1, 13 A, C
2.4. Java’daki farklı döngü tiplerini açıklayabilir ve ayırt edebilir. 1, 13 A, C
2.5. Java’daki temel metotları ve kütüphaneleri açıklayabilir. 1, 13 A, C
2.8. Java ile nesneye dayalı program yazarken kalıtsallık gereksinimini dikkate alıp sınıfları, metotları ve değişkenleri nasıl tasarlaması gerektiğini açıklayabilir. 1, 13 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta: Nesne tabanlı programlama diline giriş, bilgisayar programları, programlama çevresinin ve araçlarının tanıtımı, algoritma tasarımı
2 2.Hafta: Temel veri tipleri, değişkenler, aritmetik operatörler, girdi ve çıktılar, String tipleri, kontrol yapıları, boolean değişkeni ve operatörleri, rakamların ve Stringlerin karıştırılması, iç içe dallanmalar
3 3.Hafta: Döngüler (for, do, while), iç içe döngüler, rastgele sayılar, metotlar, parametre aktarımı, dönüş değerleri, dönüş değeri olmayan metotlar, değişken kapsamı, tekrarlanan metotlar
4 4.Hafta: Diziler ve dizi listeleri, dizi algoritmaları, iki boyutlu diziler
5 5.Hafta: Girdi/Çıktı ve hata yönetimi, dosyalar ile işlemler, komut satırı işlemleri, hata yakalama (try-catch-finally)
6 6.Hafta: Nesneler ve sınıflar, instance metotları, başlangıç metotları (constructor), nesne referansları, static değişkenler ve metotlar
7 7. Hafta: Kalıtım, alt sınıflar ve metotlar, çok biçimlilik (polymorphism), arayüz tipleri
8 8. Hafta: Grafiksel arayüz tasarım kütüphaneleri ve grafiksel arayüz tasarımında ileri seviye konular
9 9. Hafta: Nesne tabanlı tasarım, yazılım geliştirme süreci
10 10. Hafta: Tekrarlama (Recursion), sıralama ve arama (selection/merge/binary search)
11 11. Hafta: Java Collection Framework
12 12. Hafta: Java Enterprise (J2EE)
13 13. Hafta: Java ile Web Programlama
14 14. Hafta: Java’nın güvenlik yapısı ve bilgi güvenliği kütüphaneleri
Kaynaklar
Java For Everyone: Late Objects, 2nd Edition Cay S. Horstmann ISBN: 978-1-118-06331-6 http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP002040.html
Derslerde dağıtılacak olan sunum ve notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 50 50
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 192
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu