Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MALİYET ANALİZİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersi Verenler Özgür EROL YEŞİLSIRT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin proje yönetim sürecinde fizibilite aşamasında karşılaşacakları maliyet analizi sorununu yönetebilecek bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Defines the feasibility and the concept of cost,Classifies the costs,Identifies the project development stages,Analyzes the cash flows of project development stages,Order Cost System,Order Cost System,Stage Cost System,Process Cost system,Analyzes the cost behavior,Analyzes the cost behavior,Cost-Volume and Profit,Variable Cost Management,Operational Cost Management,Project Management; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Maliyet kavramını,türevlerini tanımlar ve sınıflandırır. 1, 14, 15, 18, 2, 4 A, C, E
2. Projeler için maliyet yönetim sistemlerini tasarlar 1, 12, 14, 15, 4 A, C
3. Proeje Yönetimindeki maliyet değişmelerini izler. 1, 14, 15, 16, 3, 4 A
4. Maliyet, hacim ve karlılık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 10, 12, 15, 16, 2, 4 A, C, D
5. Operasyonel maliyetler ve değişken maliyetlerdeki değişimlerin proje yönetiminin verimliliği uzerindeki etkilerini analiz eder 1, 12, 4 A, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Defines the feasibility and the concept of cost
2 Classifies the costs
3 Identifies the project development stages
4 Analyzes the cash flows of project development stages
5 Order Cost System
6 Order Cost System
7 Stage Cost System
9 Process Cost system
10 Analyzes the cost behavior
11 Analyzes the cost behavior
12 Cost-Volume and Profit
13 Variable Cost Management
14 Operational Cost Management
15 Project Management
Kaynaklar
Feryal Orhon Basık (2012) Rekabet Stratejisinde Maliyet Yönetimi, Türkmen Kitabevi
Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Yönetimi ve Değerlendirilmesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 2 3 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 6 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 5 70
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 237
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu