Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STOKASTİK MODELLER 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Melis Almula KARADAYI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Melis Almula KARADAYI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders Endüstri Mühendisliği problemlerinde sıklıkla karşı karşıya gelinen belirsizlikler ile başa çıkmak için kullanılan temel stokastik süreçlerini tanıtmayı ve bu süreçlerin modellenmesi ve analiz edilmesi için kullanılacak temel kuram ve yöntemleri öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Olasılık Kuramı Tekrarı,Olasılık Kuramı Tekrarı ,Koşullu Olasılık ve Koşullu Beklenti,Stokastik Süreçlere ve Markov Zincirlerine Giriş,Kesikli Zaman Markov Zincirleri ,Kesikli Zaman Markov Zincirleri ,Üstel Dağılım ve Poisson Süreçleri,Üstel Dağılım ve Poisson Süreçleri,ARA SINAV,Sürekli Zamanlı Markov Zincirleri,Sürekli Zamanlı Markov Zincirleri,Kuyruk Sistemleri,Kuyruk Sistemleri,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Deterministik ve rassal süreçlerin farklarını ayırmak 1, 2, 4 A, C
Endüstri mühendisliği problemlerinde karşılaşılan belirsizlikleri modellemek için kullanılan yöntemleri öğrenmek. 1, 2, 4 A, C
Üstel dağılımı ve onun Poisson süreci ile ilişkisini tanımlamak ve uygulamak 1, 2, 4 A, C
Markov Zincileri modelleri kurmak ve analiz etmek 1, 2, 4 A, C
Kuyruk kuramı hakkında bilgi sahibi olmak 1, 2, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Olasılık Kuramı Tekrarı
2 Olasılık Kuramı Tekrarı
3 Koşullu Olasılık ve Koşullu Beklenti
4 Stokastik Süreçlere ve Markov Zincirlerine Giriş
5 Kesikli Zaman Markov Zincirleri
6 Kesikli Zaman Markov Zincirleri
7 Üstel Dağılım ve Poisson Süreçleri
8 Üstel Dağılım ve Poisson Süreçleri
9 ARA SINAV
10 Sürekli Zamanlı Markov Zincirleri
11 Sürekli Zamanlı Markov Zincirleri
12 Kuyruk Sistemleri
13 Kuyruk Sistemleri
14 Genel Tekrar
Kaynaklar
Introduction to Probability Models by Sheldon Ross, Academic Press. Operations Research: Applications & Algorithms by W.L. Winston Thomson
Operations Research: Applications & Algorithms by W.L. Winston Thomson, ISBN: 0-534-42362-0.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 8 8
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 10 30
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu