Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MATLAB İLE PROGRAMLAMA 2+2 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İsmail DABANLI
Dersi Verenler Doç.Dr. İsmail DABANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Proglamlama ve hesaplama ilkelerinin öğretilerek açık kodlu özgün program yazma becerisiyle mühendislik problemlerini çözme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel Hesaplamalara ve Mühendislik Hasaplamalarına Giriş,Matlab Hesaplama Çevrelerine Giriş,Değişkenler, İşlemciler ve Basit Çizimler,Algoritmalar ve Mantıki İşlemciler,Akış Kontrolü, Hatalar ve Hata Kaynakları,Fonksiyonlar,Diziler,Basit Denklem Çözümü,Polinom Örnekleri,Eğri Uydurma Uygulamaları,Ara Değer Tahmini Uygulamaları,Sayısal İntegral Uygulamaları,Sembolik Matematik,Hazır Fonksiyonlar Yardımıyla Adi Diferansiyel Denklem Çözümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, dersi bütünüyle öğrendiklerinde: 1. Çağdaş mühendislik problemleri hakkında bilgi sahibi olup, bu problemleri çözüm yollarıyla ilişkilendirmeyi öğrenebilir, 2. Mühendislik problemlerinin çözüm metotlarını öğrenebilir, 3. Problemleri analiz edip mühendislik tasarımı yapma becerisi kazanabilir, 4, Bilimsel rapor hazırlayayıp mühendislik projesi tasarlayabilir. 1, 14, 15, 2, 4, 6 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel Hesaplamalara ve Mühendislik Hasaplamalarına Giriş
2 Matlab Hesaplama Çevrelerine Giriş
3 Değişkenler, İşlemciler ve Basit Çizimler
4 Algoritmalar ve Mantıki İşlemciler
5 Akış Kontrolü, Hatalar ve Hata Kaynakları
6 Fonksiyonlar
7 Diziler
8 Basit Denklem Çözümü
9 Polinom Örnekleri
10 Eğri Uydurma Uygulamaları
11 Ara Değer Tahmini Uygulamaları
12 Sayısal İntegral Uygulamaları
13 Sembolik Matematik
14 Hazır Fonksiyonlar Yardımıyla Adi Diferansiyel Denklem Çözümü
Kaynaklar
William J. Palm, 2005, Introduction to Matlab 7 for Engineers, Mc Graw Hill.
Brian H. Hahn, Daniel T. Valentine, 2017, Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Academic Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 2 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu