Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İMALAT USULLERİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Talip ALP
Dersi Verenler Prof.Dr. Talip ALP
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüz Endüstri Mühendisleri adaylarına modern imalat usulleri ve teknolojilerini temel özellik ve ayrıntılarıyla tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Malzeme ve İmalat Süreçlerine giriş,2. Malzeme özellikleri,3. Metal ve Alaşımlar,4. Denge Faz Diyagramları,5. Isıl İşlem,6. Demir Dışı Metal ve Alaşımlar,7. Demir-Çelik Malzemeler,8. Metal Dışı Malzemeler,9. Malzeme Seçimi,10. Döküm Usulleri,11. Kütle Metal Şekillendirme Süreçleri,12. Toz Metallürjisi,13. Kaynak Usulleri,14. Yüzey Mühendisliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Muhtelif imalat üretim süreçlerinin teori ve uygulamalarını kavrayacaklardır. 1, 14, 15, 2 A, B
2. Çeşitli imalat süreçlerinde kullanılan ana girdiler ve üretilen nihai ürünler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 1, 14, 15 A, B
3. Isıl işlemler, mekanik işlemler ve termo-mekanik işlemlerle malzemenin özelliklerini tasarımlama yöntemlerini kavrayacaktır. 1, 10, 14, 15, 2 A, B, C
4. Aynı ürünü birden fazla imalat usulü ile üretebilmesi halinde en uygun imalat sürecini seçebileceklerdir. 1, 10, 12, 2 A, B
5. Çeliklerde Yüzey sertleştirme usullerini anlayacaklardır. 1, 10, 12, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Malzeme ve İmalat Süreçlerine giriş
2 2. Malzeme özellikleri
3 3. Metal ve Alaşımlar
4 4. Denge Faz Diyagramları
5 5. Isıl İşlem
6 6. Demir Dışı Metal ve Alaşımlar
7 7. Demir-Çelik Malzemeler
8 8. Metal Dışı Malzemeler
9 9. Malzeme Seçimi
10 10. Döküm Usulleri
11 11. Kütle Metal Şekillendirme Süreçleri
12 12. Toz Metallürjisi
13 13. Kaynak Usulleri
14 14. Yüzey Mühendisliği
Kaynaklar
Principles of Modern Manufacturing, Mikell P. Groover, J. Wiley 2011
Materials & Processes in Manufacturing J.T. Black and Ronald A. Kohser, 10. Baskı, J. Wiley 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 18 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 24 24
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu