Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İÇİN MALZEME SEÇİMİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Malzeme Bilimine giriş dersi bu dersin ön koşuludur
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Billur Deniz KARAHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Billur Deniz KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amaçları: 1. Malzeme seçim kriterlerinin anlaşılması 2. Problemlere mühendisçe bir yaklaşımla çözümler bulunması, çözümlere göre ürün/proses tasarlanması 3. Farklı koşullar için uygun malzemelerin seçimi 4. Belirli bir uygulama alanı için alternatif malzemeler arasından rasyonel malzeme seçimi 5. Takım çalışması 6. Proje önerisi yazma ve önerilere göre proje yürütme 7. Öğrencilerin sözlü ve yazılı olarak iletişimlerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgi transferinde tasarım, tersine mühendislikte tasarım, yenilikçi tasarım,Tasarımda malzemenin önemi ve mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması,Müşteri talepleri nasıl ürün özelliğine çevrilir? Mühendislik problemlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması (kapalı ve açık uçlu problemler) ,Farklı koşullar için uygun malzemelerin seçim kriterlerinin belirlenmesi,Malzeme seçimi tablolarının incelenmesi (Ashby diyagramları) ,Problem çözme teknikleri (TRIZ, kalite araçları ve teknikleri, vd) kullanarak yenilikçi tasarımların geliştirilmesi,Vaka analizi-1 (Statik yük koşullarında çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi),Vaka analizi-2 (Değişken yük koşullarında çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi),Vaka analizi-3 ( yüksek sıcaklık çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi),Vaka analizi-4 (Kriyojenik koşullarda çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi),Vaka analizi-1 (biuygulamalarda kullanılacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi),Vaka analizi-6 (Malzeme ve Çevre etkileşimi),Öğrenci sunumları,öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, - kabul edilebilir ve uygulanabilir bir ürün elde etmek için tasarım adımında mühendislik malzemesi seçimi hakkında bilgi sahibi olmalı. - Bir işlemin ve / veya bir ürünün performansını etkileyen bağımsız ve bağımlı parametreleri ayırt etmeli, - Bir ürünü ve / veya süreci tasarlamak için önemli parametreleri bilmeli - Malzeme / süreç seçim çizelgelerini nasıl kullanacağını bilmeli - Tasarımlarda kalite araçlarını kullanmak için yeterli tecrübeye sahip olmalı. Ayrıca, öğrencilerin süreç tasarımını ve malzeme seçimini tamamlamak için bugüne kadar öğretilen farklı dersler arasında köprüler kurmaları beklenmektedir. İlaveten, öğrencilerin bir grup içinde uyum içinde çalışması ve tüketici beklentilerini karşılayacak entegre bir tasarımı gerçekleştirmesi gerekiyor. Son olarak, öğrenciler fikirlerini (malzeme seçimi ve süreç tasarımının ardında) hem sözlü hem de yazılı olarak, hipotezlerini literatürle destekleyerek savunacaklardır. 1, 10, 14, 15, 18, 8 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi transferinde tasarım, tersine mühendislikte tasarım, yenilikçi tasarım
2 Tasarımda malzemenin önemi ve mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması
3 Müşteri talepleri nasıl ürün özelliğine çevrilir? Mühendislik problemlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması (kapalı ve açık uçlu problemler)
4 Farklı koşullar için uygun malzemelerin seçim kriterlerinin belirlenmesi
5 Malzeme seçimi tablolarının incelenmesi (Ashby diyagramları)
6 Problem çözme teknikleri (TRIZ, kalite araçları ve teknikleri, vd) kullanarak yenilikçi tasarımların geliştirilmesi
7 Vaka analizi-1 (Statik yük koşullarında çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi)
8 Vaka analizi-2 (Değişken yük koşullarında çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi)
9 Vaka analizi-3 ( yüksek sıcaklık çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi)
10 Vaka analizi-4 (Kriyojenik koşullarda çalışacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi)
11 Vaka analizi-1 (biuygulamalarda kullanılacak ürüne ait mühendislik malzemesinin performansının incelenmesi)
12 Vaka analizi-6 (Malzeme ve Çevre etkileşimi)
13 Öğrenci sunumları
14 öğrenci sunumları
Kaynaklar
Materials Selection in Mechanical Desing, M. Ashby, 3rd Addition, Elsevier ISBN 0 7506 6168 2 Handbook of Materials Selection for Engineering Applications, George Murray CRC Press, ISBN:0-8247-9910-0 Materials Selection for Engineering Design, Mahmoud M. Farag, Prentice Hall, ISBN:10: 0135751926 The Principles of Materials Selection for Engineering Design, P. L. Mangonon, Prentice Hall, ISBN:13: 978-0132425957

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 40 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu