Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2+2 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İsmail DABANLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Teknik çizimleri anlama ve hazırlama yeteneğini geliştirmek, çizim tekniklerinin gelişmesi için düşünme yeteneği kazanmak ve el ve bilgisayarlı çizim yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel çizim prensipleri ve teknik çizime giriş,İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşler,İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleri,Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemler,Çizimlerde kullanılan çizgi tipleri,Ölçülendirme metodolojisi,Bilgisayar destekli çizime giriş,Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlar,Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimi,Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımı,Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımı,Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımı,Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirme,Genel çizim uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, dersi bütünüyle öğrendiklerinde: 1. Mühendislikte teknik çizimleri anlayabilir, 2. Mühendislikteki çizimleri kullanarak iletişim kurabilir, 3. Teknik bir problem veya durumu çizim ile ifade edebilir, 4. Cisim, obje veya mühendislik ürünlerini 3 boyutlu olarak düşünebilir, 5. Temel çizim kurallarını bilir, 6. Bilgisayar destekli çizim yapabilirler. 1, 14, 2, 3, 4, 6, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel çizim prensipleri ve teknik çizime giriş
2 İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşler
3 İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleri
4 Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemler
5 Çizimlerde kullanılan çizgi tipleri
6 Ölçülendirme metodolojisi
7 Bilgisayar destekli çizime giriş
8 Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlar
9 Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimi
10 Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımı
11 Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımı
12 Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımı
13 Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirme
14 Genel çizim uygulaması
Kaynaklar
Engineering Graphics Essentials, Kirstie Plantenberg, University of Detroit Mercy, Schroff Development Corporation Publications Engineering Graphics with Autocad 2020, James D. Bethune

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 5 70
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 185
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu