Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Talip ALP
Dersi Verenler Prof.Dr. Talip ALP, Dr.Öğr.Üye. Billur Deniz KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin yapı-özellik-proses arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlayarak analitik düşünce yapılarını geliştirmek; Günümüz mühendislik malzemeleri ile ilgili temel bilgilerin edinilmesini sağlayarak, uygulama alanlarını incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş ,Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar ,Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları ,Katı malzemelerde yapısal bozukluklar ,Difüzyon ,Metallerin mekanik özellikleri ,Dislokasyonlar ve şekil değiştirme ,Mukavemetlendirme mekanizmaları ,Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları ,Faz diyagramları ,Faz dönüşüm mekanizmaları ,Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları ,Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri ,Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1.Malzeme bilimine dair temel kavramlar, teknolojiler ve terimler hakkında bilgi sahibi olacaktır. 2. Elastik ve plastik deformasyon, mukavemetlendirme ve mekanik özellikleri öğrenecektir. 3.Malzemede yapı-özellik-proses ilişkisini anlayacaktır. 4. Mühendislik malzemelerini sınıflandıracak, atomik bağların, atomik dizilimin, kristal yapılarının ve bağ özelliklerinin malzemeye etkisini tanımlayabilecektir. 5. Malzemelerin uygulama alanlarını tanımlayacaktır 1, 12, 14, 15, 2, 4, 6 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş
2 Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar
3 Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları
4 Katı malzemelerde yapısal bozukluklar
5 Difüzyon
6 Metallerin mekanik özellikleri
7 Dislokasyonlar ve şekil değiştirme
8 Mukavemetlendirme mekanizmaları
9 Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları
10 Faz diyagramları
11 Faz dönüşüm mekanizmaları
12 Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları
13 Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri
14 Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri
Kaynaklar
Fundamentals of Materials Science and Engineering: an Integrated Approach' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 5th Edition, 2016.
1) Material Sicence and Engineering' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 9th Edition, 2011. 2) The science and engineering of materials' Donald R. Askeland,, Pradeep P. Phule?, Thomson/?Brooks-Cole, 4th Edition, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 2 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 2 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 30 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu